Czy pożyczka to spółka cicha — czy spółka cicha to pożyczka?

konsumeryzacja przedsiębiorców zmiana regulaminu

Mówiły jaskółki, że umowę pożyczki łatwo pomylić można ze spółką cichą. Po czym jednak odróżnić pożyczkę od spółki cichej? Czy po tym, że wspólnik spółki cichej powinien uczestniczyć w zysku? A może po tym, że pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczoną kwotę — a wkład do spółki cichej musi liczyć się ze stratą? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Słowo „pożyczka” w tytule przelewu wystarczy jako dowód udzielenia pożyczki

Stare i dobre pytanie: czy tytuł przelewu może posłużyć jako dowód udzielenia pożyczki — czy jednak niezbędny jest pisemny dokument podpisany przez obie strony? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 1377/16). Spór dotyczył zwrotu pożyczki udzielonej na podstawie ustnie zawartej umowy: kobieta zobowiązała się pożyczyć dobremu znajomemu … Czytaj dalej