Nagranie rozmowy pożyczkodawcy z dłużnikiem może być argumentem w sporze sądowym

Umowa pożyczki powinna być zawarta w formie dokumentowej, acz pod rygorem dowodowym. Czy to oznacza, że zagubienie pisemnej umowy wyklucza jakiekolwiek roszczenia pożyczkodawcy? Czy jednak dowodem zaciągnięcia pożyczki może być zarejestrowana rozmowa z dłużnikiem? Czy zatem nośnik nagrania rozmowy może być traktowany procesowo jako dokument? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2022 r. (V ACa 883/21)Dowód … Czytaj dalej

Czy ustne określenie zasad rozliczenia nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie oznacza naruszenie wymogu zachowania formy pisemnej umowy?

Czy strony umowy najmu lokalu mogą zgodnie ustalić, że najemca przeprowadzi niezbędny remont na własny koszt, a rozliczenie nakładów najemcy na wynajmowane mieszkanie będzie rozliczone w czynszu? Czy brak takiej klauzuli w umowie powoduje, że właściciel może pozwać najemcę o brak zapłaty? A może jednak jednak wszystko zależy od treści umowy, a więc jeśli strony … Czytaj dalej

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany… — skutki i moc prawna

Sto razy tłumaczyłem werbalnie, ze sto listeli napisałem… Wychodzi na to, że mnogość rozwiązań i możliwości nie sprzyja łatwemu ogarnianiu tematu (błędy i wypaczenia widuje się nawet w przekaziorach, które porządnie opisują ważne sprawy, ale gubią się w szczegółach), zatem czas na kolejny tekst, do którego będę linkował, zamiast po raz kolejny się rozpisywał — … Czytaj dalej

Czy nie trzeba oddawać pieniędzy, jeśli pożyczkodawca i pożyczkobiorca byli parą?

dochodzenie należności nieistniejącego długu

Czy jeśli pożyczkodawca i pożyczkobiorczyni są parą, jeżdżą razem na wakacje i na weekendowe wypady — a kobieta prosi o pieniądze na spłatę własnych zobowiązań — to oznacza, że mamy do czynienia z darowizną w konkubinacie? Czy jednak nawet taką pożyczkę kiedyś trzeba oddać? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2019 r., I … Czytaj dalej

Przelew zatytułowany „zaliczka” też może być dowodem udzielenia pożyczki

A skoro jakiś czas temu było o tym, że wyraz „pożyczka” w tytule przelewu wystarczy jako dowód udzielenia pożyczki, dziś kilka zdań o tym, że inny tytuł przelewu — na przykład „zaliczka” — nie stoi na przeszkodzie przyjęciu, że chodzi o pożyczkę (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa … Czytaj dalej