Czy obowiązek spacerowania z psem na smyczy i w kagańcu może być niehumanitarny?

umowa użyczenia reproduktora

Samorządy chętnie nakładają na opiekunów zwierząt obowiązek wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu, ustawiając przy tym kwantyfikator tak szeroko, a przy tym w niejasny sposób, że jest to obowiązek bezwzględny, przez co prawie każdy czworonóg musi spacerować z dodatkowym zabezpieczeniem. Oto kolejny wyrok, z którego wynika, że nieuwzględnienie potrzeb zwierząt — oraz ustawowo zagwarantowanych … Czytaj dalej

Czy właściciel zabłąkanego zwierzęcia może być obciążony kosztami jego złapania i opieki?

zaskarżenie deklaracji ideologii LGBT

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy gmina może zadecydować o tym, że właściciel zabłąkanego zwierzęcia może być obciążony kosztami jego złapania i sprawowanej opieki? nieprawomocny wyrok WSA w Kielcach z 10 kwietnia 2019 r. (II SA/Ke 44/19) Właściwą podstawą do rozstrzygania o kosztach wyłapania i umieszczenia w schronisku zwierzęcia, które zostało pozostawione bez … Czytaj dalej

Czy rada gminy może wydawać „uchwały nienormatywne” ku czci Konstytucji 3 Maja?

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja to tradycyjnie dobra okazja do refleksji, celebry i wypoczynku — a także okazjonalnych dywagacji: czy rada gminy może podjąć uchwałę niewładczą z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja — i czy uchwała niewładcza może zobowiązywać radę lub inne organy gminy do podejmowania określonych działań? wyrok NSA z 25 kwietnia 2017 r. … Czytaj dalej

Czy gmina może nałożyć obowiązek oznakowania wszystkich psów?

Zamieszczanie tabliczki ostrzegawczej psem

Czy gmina może wprowadzić w uchwale o zwalczaniu bezdomności zwierząt obowiązek znakowania psów? — bo też art. 11a ust. 3 uoz jest fakultatywny dla gminy, ale może być podstawą nałożenia obowiązku na mieszkańców gminy. I drugie pytanie: czy podstawą unieważnienia uchwały może być jej nieopublikowanie w dzienniku urzędowym? nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie z 19 … Czytaj dalej

Czy „gminne kojce” mogą zastąpić schronisko dla zwierząt w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

brak zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca schronisku

Sylwester to tradycyjny czas męczarni dla zwierzaków — każda petarda to co najmniej kwadrans psiego życia mniej — grunt, żeby wszystkie spłoszone psiaki odnalazły się w schroniskach. Stąd też dobre pytanie: czy brak zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku może być „przykryty” gminnymi kojcami — oraz zapowiedzią, że w 2018/19 roku schronisko będzie wybudowane? (prawomocny wyrok … Czytaj dalej