Automatyczne przedłużenie prawa jazdy (bo koronawirus) wyklucza odpowiedzialność za prowadzenie bez uprawnień

Aktualnie każde prawo jazdy wydawane jest na określony, nie dłuższy niż 15 lat, okres, a po tym czasie kierowca musi wyrobić nowy dokument, albowiem jazda bez nowego prawa jazdy (już przecież niekoniecznie w kieszeni) traktowane jest jako prowadzenie bez uprawnień. Przedłużenie uprawnień do prowadzenia pojazdów — czynność stricte urzędowa — nie było wszakże wymagane okresie pandemicznym … Dowiedz się więcej

„Cofnięcie” uprawnień do kierowania pojazdami to nie to samo co uprawnień „zawieszenie”

Czy cofnięcie i zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami to pojęcia synonimiczne, a więc osoba, której mimo odebrania prawa jazdy nadal kieruje automobilem, może ponosić odpowiedzialność karną? Czy jednak są to dwie różne rzeczy, podlegające różnym sankcjom? postanowienie Sądu Najwyższego z 7 września 2023 r. (V KK 273/23)Brak wymaganych uprawnień w rozumieniu art. 94 § 1 kw … Dowiedz się więcej

Zakaz prowadzenia pojazdów „orzeka się” wobec sprawcy, który jechał autem bez uprawnień

Dla przypomnienia: osoba, która prowadzi samochód bez uprawnień ryzykuje nie tylko grzywną czy karą aresztu, ale także obligatoryjnym zakazem na przyszłość — a to dlatego, że aktualnie zakaz prowadzenia pojazdów „orzeka się” wobec sprawców takiego wykroczenia. wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2023 r. (II KK 380/22)W razie skazania za wykroczenie z art. 94 § 1 … Dowiedz się więcej

Cofnięcie uprawnień do prowadzenia określonych pojazdów to coś innego niż brak uprawnień do kierowania — innym pojazdem

Czy cofnięcie uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju pojazdu oznacza brak uprawnień do kierowania takim pojazdem? Pytanie może wydawać się retoryczne, a jednak diabeł, jak to diabeł, utkwił się w szczegółach i ogonem kasację składa (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2023 r., V KK 360/22). Sprawa dotyczyła kierowcy, który wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami … Dowiedz się więcej

Prowadzenie pojazdu po anulowaniu prawa jazdy to…

Dokumentem potwierdzającym umiejętności i potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest prawo jazdy. Czy zatem prowadzenie pojazdu po anulowaniu prawa jazdy — przez kierowcę, który powinien był przystąpić do dodatkowego egzaminu — jest zakazane? I, na marginesie: czy pierepałki z wydaniem nowego dokumentu mogą oznaczać, że kierowca uprawnienia jednak posiada, a więc może prowadzić samochód? nieprawomocny … Dowiedz się więcej