Wynagrodzenie radcy prawnego z urzędu zawsze z VAT (uchwała SN III CZP 90/15)

A skoro jakiś czas temu było o nowych stawkach minimalnych przysługujących radcom prawnym i adwokatom oraz o nowym rozporządzeniu ws. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801) — to warto chyba zwrócić uwagę na dość świeżą uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą czy zasądzone od przeciwnika … Czytaj dalej

Nowe stawki minimalne radców prawnych i adwokatów od 2016 r.

Taka sytuacja: już od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Chodzi oczywiście o dwa rozporządzenia, które zostały opublikowane 5 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw, a mianowicie: UWAGA! w październiku 2016 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów -> KLIK  … Czytaj dalej

Brak równości co do zwrotu kosztów procesu

Dziś kilkanaście zdań o temacie, który mnie paskudnie dręczy — a który uważam za niezałatwioną sprawę dotyczącą dość istotnego aspektu praw człowieka jakim jest prawo do sądu — czyli braku równości co do zwrotu kosztów procesu. Generalną zasadą postępowania cywilnego jest możliwość nałożenia na przegrywającego obowiązku zwrotu wygrywającemu — na jego żądanie — kosztów procesu … Czytaj dalej