Adwokat nie odpowiada za rozmyślnie podjęte przez klienta ryzyko procesowe

Czy pełnomocnik ponosi wobec swojego klienta odpowiedzialność za odrzucenie apelacji, jeśli doszło do tego wskutek rozmyślnie podjętej przez klienta decyzji? I, wcale nie na marginesie, czy osoba bardzo bogata może liczyć na zwolnienie z opłaty za apelację? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z  4 sierpnia 2020 r., I AGa 188/19). Spór dotyczył odpowiedzialności adwokata za … Czytaj dalej

Odpowiedzialność pełnomocnika procesowego za udzielenie stronie błędnej informacji (i odrzucenie apelacji)

Czy adwokat może odpowiadać wobec klienta za przegraną sprawę w sądzie? Czy odpowiedzialność pełnomocnika procesowego za błędną informację udzieloną stronie, wskutek czego sprawa została „położona”, sprowadza się do odpowiedzialności za wynik — czy jednak jako szkodę można traktować to, co strona bez sensu wydała na prowadzenie sporu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 lutego … Czytaj dalej

Kiedy koszty procesu mogą wynosić 30-krotność stawki minimalnej?

Czy przy stawce minimalnej za obronę w wysokości 360 złotych strona przegrywająca może być jakimś cudem zobowiązana do zapłacenia przeciwnikowi 11,3 tys. złotych kosztów procesu? Czy koszty procesu jako sześciokrotność stawki minimalnej mogą być jeszcze dodatkowo podwyższone w przypadku przedłużającego się procesu? (postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., IV KK 124/19). Spór dotyczył … Czytaj dalej

O tym, że zdaniem TK nierówny zwrot kosztów dla strony samodzielnie się reprezentującej nie jest sprzeczny z Konstytucją

Nie poświęcam już na tutejszych łamach uwagi orzecznictwu tzw. Trybunału Konstytucyjnego (wiadomo dlaczego), rzadki wyjątek czyniąc tylko dla orzeczeń szczególnie kuriozalnych. Zaliczam do nich także wczorajszy wyrok, w którym TK stwierdził, iż przepis ograniczający prawo do żądania kosztów przez stronę, która staje w sądzie sama (bez pełnomocnika) nie narusza konstytucyjnego prawa do sądu. wyrok TK … Czytaj dalej

Czy sąd może wydać kilka prawomocnych wyroków o tę samą klauzulę abuzywną?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Wracając jeszcze na moment do popularnych ongiś akcji polegających na masowym pozywaniu przedsiębiorców stosujących niedozwolone postanowienia umowne: czy powaga rzeczy osądzonej, czyli wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia odnoszącego się do spornego postanowienia, ma wpływ na ocenę sporu o klauzulę niedozwoloną? Słowem, czy jeśli taki sam pozew wniesie kilku powodów, sąd może wydać kilka takich samych wyroków? (postanowienie … Czytaj dalej