Przedawnienie roszczenia a odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika (III CZP 67/16)

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której odniósł się do kwestii przedawnienie roszczenia wynikającego z deliktu na szkodę osoby trzeciej, którego dopuścił się pracownik w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych — oraz zasad odpowiedzialności pracodawcy za taki czyn niedozwolony. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2016 r. (III CZP 67/16) Przedawnienie roszczenia … Czytaj dalej

Odpowiedzialność za prywatne korzystanie z telefonu służbowego (art. 122 kp)

Poniedziałek, czas na parę akapitów o relacjach pracownik-pracodawca. Dziś będzie o tym czy pracownik może podnosić odpowiedzialność odszkodowawczą za prywatne korzystanie z telefonu służbowego — i będzie musiał zwracać dziesiątki tysięcy złotych nabitego rachunku za internet i połączenia telefoniczne. wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2016 r., II PK 31/15, teza Bezpodstawne jest przerzucanie na … Czytaj dalej