Czy można żądać informacji o danych przetwarzanych w policyjnych bazach KCIK i KSIP?

RODO pozwala każdemu na otrzymanie informacji o przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych — o rodzaju danych, celach przetwarzania, odbiorcach, którym dane zostały udostępnione — a także żądać usunięcia danych, to oczywista oczywistość. Prawo to jednak nie jest nieograniczone — zatem czy możliwe jest uzyskanie informacji o danych przetwarzanych przez policję w bazach prowadzonych w celu … Dowiedz się więcej

Profilowanie osób to także scoring kredytowy tworzony w oparciu o metody matematyczno-statystyczne (TSUE)

Czy scoring kredytowy oparty o statystyczne profilowanie osób jest sprzeczny z RODO? Czy dopuszczalne jest stosowanie metod matematyczno-statystycznych w celu analizy ryzyka kredytowego? Czy bank może odmówić udzielenia kredytu, bo mu tak wyszło z algorytmu — czy jednak zautomatyzowane przetwarzanie danych, choć dopuszczalne, musi spełniać ściśle określone warunki? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 grudnia 2023 r. … Dowiedz się więcej

Lekarz ma obowiązek bezpłatnie wydać pacjentowi kopię dokumentacji medycznej — nawet jeśli ten potrzebuje jej do oszacowania roszczeń związanych z błędem medycznym (wyrok TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że każdemu pacjentowi przysługuje od lekarza bezpłatna kopia dokumentacji medycznej, niezależnie od tego do czego informacje te są mu potrzebne — czyli nawet jeśli pacjent zamierza go pozwać za szkodę wywołaną błędem medycznym — a wynika to oczywiście z przepisów RODO. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 października 2023 r. … Dowiedz się więcej

Czy prawo dostępu do danych pozwala domagać się nazwisk osób upoważnionych przez administratora?

Każdy ma prawo uzyskać wiedzę o sposobach i celach przetwarzania jego danych osobowych, w tym odbiorcach danych. Czy zatem wynikające z art. 15 ust. 1 RODO prawo dostępu obejmuje informacje o nazwiskach osób przetwarzających dane w imieniu administratora? Czy jednak osoba upoważniona do przetwarzania nie jest odbiorcą danych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2023 … Dowiedz się więcej

„Kopia” danych osobowych to wierne odwzorowanie oryginału, a nie zestawienie informacji o przetwarzaniu (TSUE)

Prawo informacji o przetwarzaniu danych osobowych obejmuje także uprawnienie do żądania od administratora kopii tych danych. Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, zatem temat można drążyć dalej: czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że administrator może przesłać zestawienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, czy jednak kopia to kopia — czyli wierne odwzorowanie oryginału? … Dowiedz się więcej