Utrata ważności rejestracji tytułu prasowego może być efektem przerwy w wydawaniu — ale nie braku prowadzenia korespondencji z sądem

Prawo mówi, że utrata ważności rejestracji tytułu prasowego następuje po rocznej przerwie w wydawaniu dziennika lub czasopisma, o ile redakcja nie wystąpi do sądu o zachowanie uprawnień z rejestracji. Czy to jednak oznacza, że zainteresowany wydawca powinien reagować na przesyłane przez sąd wezwania do wyjaśnienia statusu tytułu, a sankcją za brak odpowiedzi jest wykreślenie go … Dowiedz się więcej

Rok to wyrok — czyli jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu kwartalnika?

Jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu czasopisma, po którym następuje utrata ważności rejestracji tytułu prasowego? Czy jeden rok przypada rok po ukazaniu się ostatniego numeru? Czy jednak czas ten liczyć należy od ostatniego dnia okresu, którego dotyczył ostatni numer? Pytanie śmieszne, błahe i nieważne? Nie dla pewnego wydawcy kwartalnika (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z … Dowiedz się więcej

Utrata ważności rejestracji czasopisma wskutek przerwy w wydawaniu

Przerwa w wydawaniu czasopisma trwająca przeszło rok może skutkować utratą ważności rejestracji tytułu. Czy to oznacza, że sąd kupuje wszystkie wydawane w Polsce gazety i skrupulatnie notuje daty wydania? Czy jednak polega na żmudnej sądowej robocie — która czasem może prowadzić do błędów i błędnych wniosków? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23 lipca 2020 … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalna jest rejestracja tytułu czasopisma zbliżonego do nazwy, do której prawa powinny już wygasnąć?

Przepisy zabraniają rejestracji tytułu prasowego zbieżnego z nazwą pisma już wydawanego. Jak jednak rozumieć „zbieżność”? Czy chodzi o to, że nowy tytuł nie może być identyczny z istniejącym na rynku? A może „zbieżność” oznacza bliskie podobieństwo? I co zrobić, jeśli minął okres, po którym prawa do wcześniejszego tytułu powinny wygasnąć? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Wykreślenie czasopisma z rejestru ze względu na jego niewydawanie przez rok

Skoro na łamach Lege Artis zagościły znów tematy związane z prawem prasowym — czyli czy sąd może odmówić rejestracji czasopisma ze względu na podobieństwo do innego już zarejestrowanego tytułu oraz czy postępowanie w zakresie rejestru dzienników i czasopism to dobre miejsce na prowadzenie sporu o prawa do tytułu czasopisma — warto pokusić się o skreślenie … Dowiedz się więcej