Nieświadczenie pracy przez zawieszonego pracownika nie jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (uchwała SN III PZP 7/15)

Kilka tygodni temu sygnalizowałem, że do Sądu Najwyższego trafiło pytanie dotyczące możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 53 par. 1 pkt 2 kp) z pracownikiem, który został zawieszony w czynnościach służbowych (art. 276 kpk). 10 grudnia 2015 r. uchwała została podjęta. uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (III PZP 7/15) Nieświadczenie przez … Dowiedz się więcej

Prawo do wynagrodzenia a zawieszenie w czynnościach służbowych (art. 276 kpk)

Wracając jeszcze na moment do rozważań poświęconych zawieszeniu w czynnościach służbowych jako podstawie do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (przypomnijmy, że taka sprawa będzie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego pod sygn. akt III PZP 7/15) warto zwrócić uwagę na wpisujący się w temat wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 lipca 2013 r. (sygn. akt III … Dowiedz się więcej

Zawieszenie w czynnościach służbowych a rozwiązanie umowy w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (III PZP 7/15)

Do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie dotyczące uprawnienia do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 53 par. 1 pkt 2 kp) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej zawieszeniem w czynnościach służbowych na okres przekraczający jeden miesiąc. Otóż w sprawie, która ma sygnaturę III PZP 7/15 Sąd Najwyższy będzie musiał się zmierzyć z następującym pytaniem: … Dowiedz się więcej