Czy zadatek może stać się zaliczką?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 51/15). Spór dotyczył umowy przedwstępnej, w której ośmiu przyszłych spadkobierców zobowiązało się, pod warunkiem … Czytaj dalej

Upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej a wymagalność roszczenia o jej zawarcie

ucieczka miejsca wypadku regres

Na specjalne życzenie P.T. Czytelnika — dziś krótko o możliwości złożenia oświadczenia przez sąd (art. 64 kc). Czyli czy upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej powoduje wygaśnięcie umowy przedwstępnej — czy też dopiero od tego momentu można dochodzić roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej? Czy orzeczenie sądu w sprawie obowiązku zawarcia umowy finalizuje kwestie jej zawarcia — … Czytaj dalej

Niewykonanie umowy przedwstępnej: zadatek nie ogranicza wierzyciela, który może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych

służebność drogi koniecznej

A teraz coś troszkę na czasie: czy w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży mieszkania roszczenia kontrahenta ograniczone są do kwoty zapłaconego zadatku? Czy jednak stronie umowy, która nie odstąpiła od umowy przedwstępnej przysługuje możliwość żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych? (na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r., sygn. … Czytaj dalej