Rozliczenie nieważnej umowy kredytu walutowego

nieważność umowy kredytu walutowego rozliczenie

Czy podstawą unieważnienia kredytu może być szczupłość informacji dotycząca zasad przeliczenia stosowanych kursów? Czy po unieważnieniu kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej kredytobiorca może domagać się od banku zwrotu kwot wpłaconych tytułem rat? Czy jednak rozliczenie nieważnej umowy kredytu walutowego powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, zatem klient musi oddać całość pieniędzy, które otrzymał … Dowiedz się więcej

Wmuszona — jako warunek udzielenia pożyczki — karta kredytowa to klauzula abuzywna (więc kredyt jest za darmo)

wypłata bankomatu cudzą kartą

Czy bank może uzależnić przyznanie konsumentowi pożyczki od skorzystania z innego produktu? Czy w przypadku niespłacania zadłużenia na takiej karcie kredytowej konsument będzie musiał zwrócić wszystkie koszty używania karty, czy jednak narzucenie umowy powiązanej z innym produktem bankowym może być traktowane jako klauzula abuzywna, przez do oddania będzie tylko kwota wykorzystanego kredytu? (nieprawomocny wyrok SR w … Dowiedz się więcej

Po przekształceniu kredytu walutowego w złotowy nie ma podstaw do pozostawienia stóp LIBOR

banknoty jedynym legalnym środkiem płatniczym

Czy zastosowanie w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych w zakresie przeliczania kursów walut powinno oznaczać sankcję nieważności całej umowy, czy jednak sąd może przekształcić kredyt walutowy w złotowy? Czy jednak skutkiem zastrzeżenia jednostronnego uprawnienia do określania kursu CHF może być konwersja kredytu walutowego nieoprocentowaną pożyczkę? A przy okazji: czy nieważność umowy jest na pewno dla konsumenta … Dowiedz się więcej

Czy wyciąg z karty kredytowej jest dowodem na zawarcie przez klienta umowy dodatkowego kredytu?

dowód zaciągnięcie kredytu

Czy dochodzone przez bank roszczenia wynikające z używania karty kredytowej mogą być wielokrotnie wyższe niż przyznany limit? Czy w ramach umowy o korzystanie z karty kredytowej klient może wziąć dodatkowy kredyt, poza limitem karty, ale spłacany w ratach, wraz z zadłużeniem z karty? Czy zawarta z bankiem umowa kredytu konsumenckiego musi mieć formę pisemną? Czy … Dowiedz się więcej

Sąd Najwyższy: po „odfrankowaniu” kredytu walutowego pozostaje kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Od kilku dni głośno w mediach o wyroku, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że odfrankowanie kredytu walutowego może być lepsze dla kredytobiorcy niż całkowite unieważnienie umowy — dziś zatem czas na kilka akapitów analizy tego orzeczenia. Czyli: czy SN może „odunieważnić” umowę kredytową unieważnioną wcześniejszym wyrokiem sądu i w jaki sposób „dopisać” stawkę oprocentowania LIBOR … Dowiedz się więcej