Czy pracownik może płacić za przedawnione roszczenie z art. 120 kp?

strajk pilotów siła wyższa

Poniedziałek po tygodniu, który stał pod znakiem uchwał SN dobrze zacząć od… uchwały SN! Dziś zatem krótkie rozkminienie zasygnalizowanego swego czasu rozstrzygnięcia odnoszącego się do możliwości ponoszenia przez pracownika, który wyrządził szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności — po przedawnieniu roszczeń przeciwko pracodawcy. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r. (III CZP 67/16) Przedawnienie … Czytaj dalej

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń o hałas z lotniska (III CZP 7/17)

odszkodowanie hałas lotnisko zawezwanie próby ugodowej

Krótko i na temat, ale skoro temat odszkodowania za hałas z lotniska na łamach „Czasopisma Lege Artis” pojawiał się wcześniej, to nie sposób przeoczyć świeżego orzeczenia SN odnoszącego się do problematyki zachowania terminu do złożenia wniosku o odszkodowanie za hałas z lotniska — czyli czy zawezwanie do próby ugodowej oznacza dopełnienie powinności z art. 129 ust. 4 poś? uchwała … Czytaj dalej

Czy można przerwać bieg terminu zawitego zgłoszenia roszczenia z art. 129 poś?

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A skoro parę dni temu było o tym, że nie jest możliwe przerwanie biegu „przedawnienia” terminu zawitego z art. 746 kpc poprzez zawezwanie do zawarcia próby ugodowej — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej skutkuje zachowaniem terminu zawitego do domagania się naprawienia szkody wyrządzonej wskutek … Czytaj dalej

Odszkodowanie za hałas powodowany przez lotnisko (art. 129 poś)

odszkodowanie hałas lotnisko zawezwanie próby ugodowej

Jakkolwiek widok startujących i lądujących — lub nisko przelatujacych — samolotów może być fascynujący, nie życzę nikomu życia w pobliżu tak hałaśliwego miejsca (wystarczy pomieszkać w pobliżu zgrzytliwego zakrętu torów kolejowych, które kładli w okolicach wojny prusko-francuskiej). Odszkodowanie za hałas wywoływany przez lotnisko to niespecjalnie fascynujący temat, niemniej warto poświęcić mu kilka akapitów (bazując na wyroku … Czytaj dalej

Częściowe przywrócenie warunków pracy i płacy (I PK 152/14)

strajk pilotów siła wyższa

Międzynarodowemu Dniu Kobiet (tradycyjnie wypadającemu 8 marca) towarzyszą liczne publikacje poświęcone problematyce dyskryminacji i anty-dyskryminacji, w tym zatrudniania kobiet — w trend ten wpisuje się także popularne czasopismo Lege Artis. Czas zatem na parę akapitów poświęconych dość świeżym wyroku Sądu Najwyższego — że jak najbardziej pracownik może domagać się przywrócenia części warunków pracy i płacy — a część zmian … Czytaj dalej