Pochówek wbrew woli rodziny zmarłego może naruszać dobra osobiste (ale, ale…)

Zakaz wstępu teren cmentarzy

Czy pochówek wbrew woli rodziny zmarłego — podjęcie decyzji o pogrzebie przez wieloletniego partnera życiowego — może naruszać dobra osobiste tej rodziny? Czy konkubent w ogóle może być osobą uprawnioną do podjęcia decyzji o miejscu pochówku i wyborze cmentarza? Czy rodzina zmarłego może powołać się na wolę osoby zmarłej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca … Czytaj dalej

Brak informacji o śmierci i miejscu pochówku ojca może naruszać dobra osobiste syna

bezprawna ekshumacja

Czy możliwe jest wniesienie pozwu o ujawnienie miejsca pochówku zmarłego? Czy zatajenie śmierci jakiejś osoby może naruszać dobra osobiste jego potomnych? Także z takimi problemami mierzy się wymiar sprawiedliwości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 grudnia 2017 r., sygn. akt V ACa 230/17). Orzeczenie wydano w procesie o ujawnienie miejsca pochówku zmarłego — który syn … Czytaj dalej

Czy RPO powinien przeprosić za odmowę wniesienia kasacji na korzyść obywatela?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy rozsypanie skremowanych prochów w morzu może skończyć się wnioskiem o wyłączenie protokolanta oraz zasądzeniem zadośćuczynienia od Rzecznika Praw Obywatelskich? — a jeśli tak, to czy byłaby to najdziwniejsza sprawa sądowa opisywana na łamach „Czasopisma”? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa … Czytaj dalej

Czy kremacja wbrew woli zmarłego może naruszać dobra osobiste rodziny?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy kremacja zwłok wbrew woli rodziny zmarłego może być oceniana jako naruszenie dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 862/17). Spór dotyczył kremacji zwłok — wierzącej rzymskiej katoliczki — matki powoda wbrew jego (jej) zgodzie i woli. Ciężko chora chciała być … Czytaj dalej

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać obowiązek ekshumacji innych zwłok złożonych w spornym grobowcu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 3 listopada … Czytaj dalej