Czy urnę ze skremowanymi prochami człowieka można pochować na własnej posesji?

Czy dopuszczalny jest pochówek spopielonych zwłok w katakumbach na własnej posesji? A czym właściwie są katakumby? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 24 marca 2021 r., II W 41/20). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności właściciela posesji, który zorganizował pochówek szczątek spopielonych zwłok człowieka we własnej ziemi, co potraktowano jako naruszenie ustawowego nakazu tworzenia grobów wyłącznie na cmentarzach … Czytaj dalej

Czy likwidacja grobu ze względu na brak opłaty za kolejny okres narusza dobra osobiste?

„Wykupienie” grobu nie oznacza powstania prawa własności, lecz zaledwie 20-letnie prawo do grobu, które może być przedłużone pod warunkiem wniesienia opłaty za kolejny 20-letni okres. Czy jednak likwidacja grobu ze względu na brak opłaty narusza dobra osobiste w postaci prawa do sprawowania kultu zmarłych? I, wcale nie na marginesie: czy prawo do grobu jest prawem … Czytaj dalej

Czy ekshumacja może być sposobem na ochronę dóbr osobistych?

Ekshumacja wymaga zgody uprawnionych do decydowania o pogrzebie zmarłego — ale czy z tego wynika, że wola takiej osoby jest wystarczająca do decydowania o przeniesieniu szczątków na inny cmentarz? Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy jest kilku uprawnionych, którzy się nie zgadzają ze sobą — zaś żądający ekshumacji kiedyś zgodził się na pochówek? wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 listopada … Czytaj dalej

Prawo do pochówku własnych zwłok przy osobie bliskiej jest dobrem osobistym (którego można dochodzić za życia)

Czy żyjąca osoba może wytoczyć powództwo o ustalenie prawa do własnego pogrzebu w grobie, którego dysponentem jest inna osoba? Czy prawo do pochówku własnych zwłok można traktować jako dobro osobiste? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 lipca 2020 r., I ACa 743/19). Orzeczenie dotyczyło powództwa o ustalenie prawa do pochówku w określonym grobie urny … Czytaj dalej

Bezprawna ekshumacja szczątków narusza dobra osobiste krewnych zmarłego

bezprawna ekshumacja

Czy bezprawna ekshumacja szczątków ludzkich i przeniesienie do innego grobu może naruszać dobra osobiste bliskich zmarłego? Czy wdowiec może sam decydować o ekshumacji szczątków swej żony, czy należy też brać pod uwagę wolę córki?  A na okrasę: czy uwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczeń majątkowych może stanowić nadużycie prawa podmiotowego, jeśli sąd równocześnie uwzględnia roszczenia niemajątkowe? (wyrok … Czytaj dalej