Państwowy monopol na prowadzenie kolumbarium narusza zasady konkurencji EU (C‑342/17)

Krótko i na temat, który pasowałby do dywagacji o kłopotach jakie Czesi miewają ze swoimi zmarłymi: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że państwo nie może wprowadzać monopolu na świadczenie usługi przechowywania urn z prochami zmarłych. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 listopada 2018 r. w sprawie Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia vs Comune di Padova (C‑342/17) … Czytaj dalej

Pochówek wbrew woli rodziny zmarłego może naruszać dobra osobiste (ale, ale…)

Zakaz wstępu teren cmentarzy

Czy pochówek wbrew woli rodziny zmarłego — podjęcie decyzji o pogrzebie przez wieloletniego partnera życiowego — może naruszać dobra osobiste tej rodziny? Czy konkubent w ogóle może być osobą uprawnioną do podjęcia decyzji o miejscu pochówku i wyborze cmentarza? Czy rodzina zmarłego może powołać się na wolę osoby zmarłej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca … Czytaj dalej

Brak informacji o śmierci i miejscu pochówku ojca może naruszać dobra osobiste syna

bezprawna ekshumacja

Czy możliwe jest wniesienie pozwu o ujawnienie miejsca pochówku zmarłego? Czy zatajenie śmierci jakiejś osoby może naruszać dobra osobiste jego potomnych? Także z takimi problemami mierzy się wymiar sprawiedliwości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 grudnia 2017 r., sygn. akt V ACa 230/17). Orzeczenie wydano w procesie o ujawnienie miejsca pochówku zmarłego — który syn … Czytaj dalej

Czy RPO powinien przeprosić za odmowę wniesienia kasacji na korzyść obywatela?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy rozsypanie skremowanych prochów w morzu może skończyć się wnioskiem o wyłączenie protokolanta oraz zasądzeniem zadośćuczynienia od Rzecznika Praw Obywatelskich? — a jeśli tak, to czy byłaby to najdziwniejsza sprawa sądowa opisywana na łamach „Czasopisma”? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa … Czytaj dalej

Czy kremacja wbrew woli zmarłego może naruszać dobra osobiste rodziny?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy kremacja zwłok wbrew woli rodziny zmarłego może być oceniana jako naruszenie dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 862/17). Spór dotyczył kremacji zwłok — wierzącej rzymskiej katoliczki — matki powoda wbrew jego (jej) zgodzie i woli. Ciężko chora chciała być … Czytaj dalej