Czy protestujący przeciwko wycinaniu Puszczy Białowieskiej naruszyli zakaz wstępu do lasu?

ułatwienia zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Weekend oznacza potrzebę tematyki weekendowej — dziś zatem czas na kilka weekendowych akapitów o tym czy protest przeciw wycince Puszczy Białowieskiej może wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie ustanowionego przez nadleśnictwo zakazu wstępu do lasu? (wyrok Sądu Najwyższego z 10 lipca 2019 r., III KK 167/19). Orzeczenie dotyczyło kobiety, wobec której sąd wydał wyrok zaoczny … Dowiedz się więcej

Sprawa Wellman-Piekara: co to znaczy, że sąd „klepnął” wyrok zaoczny — i skąd 500 tys. „kary”?

Wellman Piekara wyrok zaoczny

Poprosił mnie P.T. Czytelnik o komentarz do głośnego wyroku wydanego w sprawie Doroty Wellman przeciwko Jackowi Piekarze — czyli co ja sądzę o tym, że sąd cywilny, bez procesu, „klepnął” wyrok, w którym nakazał „- 360 tys – przeprosiny – 75 tys – kolejne przeprosiny – 25 tys – wpłata na fundację – 6 tys … Dowiedz się więcej

Czy można wydać wyrok zaoczny w sprawie o ochronę dóbr osobistych?

Konsekwencją braku aktywności pozwanego w procesie (brak odpowiedzi na pozew, brak stawiennictwa na rozprawie) jest wydanie wyroku zaocznego. Czy wyrok zaoczny może być jednak wydany w sprawie o ochronę dóbr osobistych — czy bierna postawa strony pozwanej może zwolnić sąd z oceny bezprawności ewentualnego naruszenia dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 listopada 2016 … Dowiedz się więcej

Pomówienie w piśmie do sądu

Czy wyrażanie przez pozwanego krytycznych opinii o powodzie — w pismach kierowanych do sądu w toku postępowania — może naruszać dobra osobiste? Czy w ogóle możliwe jest pomówienie w piśmie procesowym?  wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 listopada 2016 r. (VI ACa 946/15) Sam fakt zawarcia określonych stwierdzeń w pismach skierowanych do Sądu nie … Dowiedz się więcej

Psy się pogryzły — czy to także wykroczenie z art. 77 kw?

pogryzienie psa przez psa

I kolejne dobre pytanie na sobotni poranek: załóżmy, że pies pogryzł psa — czy za to także wiąże się z odpowiedzialnością z art. 77 kw? (nieprawomocny wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Olsztynie z 25 listopada 2016 r., sygn. akt IX W 2969/16). Mężczyzna szedł z psem na poranny spacer obok posesji sąsiadki, która trzyma dwa duże psy. … Dowiedz się więcej