Nawet 5 tysięcy grzywny lub areszt za brak adresówki dla psa

adresówka dla psa

Trzymając się jeszcze przez chwilę tematyki psiej warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy przepis wynikający z ustawy o ochronie zwierząt. Mam na myśli obowiązek stosowania adresówki, która służyć ma identyfikację właściciela — i ma ułatwiać wykonanie przez uczciwego znalazcę obowiązku powiadomienia właściciela o znalezieniu zabłąkanego psa. Otóż zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zwierząt … Czytaj dalej

Hodowla ras psów agresywnych — tylko za zezwoleniem

mandat za psie kupy

A skoro wróciły tematy okołopsie, warto poświęcić kilka akapitów tematowi hodowli i utrzymaniu tzw. psów  agresywnych. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt hodowla lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie takiego psa. Wydanie zgody ma postać … Czytaj dalej

O moim (uniewinniającym) wyroku za spam

Pisałem jakiś czas temu o tym, że rzadko zdarza się by organy poważnie podchodziły do wykroczenia polegającego na rozsyłaniu spamu — tj. art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który sankcjonuje przesyłanie niezamówionych informacji handlowych (a więc naruszenie art. 10 ust. 1 UoŚUDE). Czyli że wyrok za spam to coś prawie nieistniejącego … Czytaj dalej

Ogłoszenie o znalezieniu psa to obowiązek znalazcy (pod rygorem 500 złotych grzywny)

Odpowiedzialność karna za pogryzienie przez psa

I jeszcze dwa zdania w kontekście obowiązków uczciwego znalazcy w kontekście zabłąkanego-znalezionego psa (por. Własność znalezionego psa — czy nikt mi nie odbierze przygarniętej znajdy?): prócz tego wszystkiego co zostało powiedziane o ustawie o rzeczach znalezionych trzeba jeszcze pamiętać, że jest art. 125 kodeksu wykroczeń zgodnie z którym każdy ma obowiązek powiadomić stosowny organ o znajdzie — … Czytaj dalej

Demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu i konstytucyjnym organom RP w Trybunale (K 28/13)

reklama przy płocie sąsiada

W Trybunale Konstytucyjnym zapowiada się gratka nad gratkami — już za dwa tygodnie możemy spodziewać się orzeczenia w sprawie dotyczącej dość fundamentalnej kwestii z zakresu wolności słowa (swobody ekspresji politycznej oraz karalności tego, że muchy obsrały portret Najjaśniejszego Pana) — czyli nieszczęsnego przepisu kodeksu wykroczeń, który penalizuje demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej czy … Czytaj dalej