Umyślne spowodowanie wypadku drogowego w nieudanej próbie samobójczej to przestępstwo zabójstwa

Czy umyślne spowodowanie wypadku drogowego może być kwalifikowane jako zabójstwo, jeśli jest ofiara śmiertelna? Czy jednak wypadek to zawsze zdarzenie nieumyślne, nawet jeśli jeden z pasażerów poniósł śmierć? A przy okazji: czy nieudana próba samobójcza może być kwalifikowana jako przestępstwo? wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 listopada 2022 r. (II AKa 102/22)Przepis art. 148 § … Dowiedz się więcej

Czy niezatrzymanie jachtu do kontroli Straży Granicznej jest przestępstwem z art. 178a kk?

Czy niezatrzymanie jachtu do kontroli granicznej prowadzonej przez patrolowiec Straży Granicznej jest przestępstwem? Czy funkcjonariusze pełniący służbę na jednostce wodnej są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego? Czy żaglówka może być traktowana jako pojazd mechaniczny? I, wcale nie na marginesie: czy każdy żeglujący po morzu musi znać wszystkie znaki i kody sygnałowe? (nieprawomocny wyrok SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód … Dowiedz się więcej

Niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej (art. 178a kk)

Policjant publicznie krytykujący policję

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej mimo otrzymanego polecenia i wydawanych sygnałów — bo kierowca przez kilka kilometrów uciekał bojąc się napadu — jest przestępstwem? (nieprawomocny wyrok SR w Legionowie z 9 sierpnia 2018 r., II K 913/17). Wyrok wydano w sprawie kobiety, która jadąc samochodem nie zatrzymała się do kontroli policyjnej … Dowiedz się więcej

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)

zatrzymanie prawa jazdy prędkość

Krótko i na temat: najświeższa, opublikowana dziś, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany przy niektórych kategoriach przestępstw (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 966). Rozchodzi się o dodany art. 42 par. 1a kk, … Dowiedz się więcej