Czy wierzyciel może ponosić odpowiedzialność za egzekucję wszczętą zgodnie z postanowieniem sądu — który się pomylił?

zasada pactum de forma

Kończąc tydzień pełen tekstów o spółkowaniu dziś kilka akapitów o czym czy wierzyciel ponosi odpowiedzialność za egzekucję prowadzoną na podstawie niezasadnie wydanego tytułu wykonawczego — niezasadnie, bo wbrew treści uzasadnienia wyroku, któremu klauzulę tę nadano? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 marca 2017 r., sygn. akt I ACa 1559/16). Orzeczenie dotyczyło bezprawnego wyegzekwowania należności — … Czytaj dalej

Czy pozywa się spółkę jawną, czy jej wspólników?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Stare i dobre pytanie: czy jeśli z jakąś należnością zalega spółka jawna, należy wnieść pozew przeciwko spółce jawnej — czy przeciwko jej wspólnikom? Nie wiecie? To nic, bo nie wstyd nie wiedzieć, wstyd nie wiedzieć, że zawsze lepiej sprawdzić (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lipca 2017 r., sygn. akt I ACa 756/16). Właściciel lokalu … Czytaj dalej