Czy depesze giełdowe mogą być określane nazwą rodzajową stock watch — chociaż STOCKWATCH to także znak towarowy?

Nazwa rodzajowa znak towarowy

Generalnie nie ma przeszkód dla stosowania dla nazwy rodzajowej towarów jako (słowno-graficznego) znaku towarowego. Czy to jednak oznacza, że po uzyskaniu prawa ochronnego taka nazwa rodzajowa „wpisana” w znak towarowy uprawnia przedsiębiorcę do zakazywania innym przedsiębiorcom używania tego samego określenia w nazwach swoich produktów i usług? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2016 r., … Czytaj dalej

Renomowany znak towarowy: „…ski team” vs „SKI Team” (III CSK 275/13)

A skoro kilka dni temu było o tym, że renoma znaku towarowego McDonald’s wyklucza rejestrację innego znaku z przedrostkiem „Mac” lub „Mc” dla produktów żywnościowych, to dziś warto zapoznać się z dość interesującym wyrokiem SN, który ułatwia zrozumienie czym właściwie jest renomowany znak towarowy — i jakie są konsekwencje uznania renomy danego oznaczenia. wyrok Sądu … Czytaj dalej

Domena internetowa a znak towarowy

RODO prywatna strona internetowa

Gdzieś pomiędzy ochroną praw do znaku towarowego — ochroną praw do firmy — oraz czynem nieuczciwej konkurencji (w postaci rejestracji domeny internetowej nawiązującej do cudzego znaku towarowego) — bazując na bardzo ciekawym wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2013 r. (IV CSK 191/13). Krótko i treściwie (mam nadzieję). wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia … Czytaj dalej