Przedawnienie roszczeń z art. 299 ksh w przypadku braku wniosku o upadłość spółki

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A teraz coś dla prawdziwych twardzieli: pamiętając o tym, że członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność za niespłacone przez spółkę długi — a także o obowiązku złożenia wniosku upadłościowego w ściśle określonym terminie (który równocześnie ratuje przed ryzykiem poniesienia konsekwencji w postaci zwracania owych długów) — warto zwrócić uwagę na następujący temat: jak … Czytaj dalej

Art. 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

A teraz coś z nieco innej beczki — o tym, że określona w art. 299 ksh odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za szkodę powstałą wskutek opóźnienia w spełnieniu zobowiązania obejmuje także odsetki od zadłużenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 1172/14). Przypomnijmy (pewnemu postępowaniu z art. 299 … Czytaj dalej

O jasności i przejrzystości wyroków sądowych

Upał, gorąco, pisać się nie chce — zresztą kto by to czytał? Na szczęście pamiętam, że jest jeszcze krótka forma literacka, taki tyci-felietonik, który najlepiej oprzeć na ciekawym cytacie, a następnie go pokrótce omówić. Mało roboty, a wierszówka leci. Dziś zatem będzie, nieco w kontekście omówienia uzasadnienia wyroku, w którym sąd pokusił się o tezę, … Czytaj dalej