Art. 422 kc — pomocnictwo i orzecznictwo dot. odpowiedzialności deliktowej

W kontekście pisma o zadziwiającej treści rozsyłanego przez pełnomocnika Lex Superior — chodzi mi o słynne i zabawne zdanie „Pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nie uprawdopodobnił Pan faktu istnienia w niniejszej sprawie okoliczności egzoneracyjnych, co w pełni uzasadnia wytoczenie przeciwko Panu powództwa„ — pomyślałem sobie, że warto przywołać kilka orzeczeń odnoszących się do tego czym jest … Dowiedz się więcej

Robot zabił człowieka. Autonomiczny samochód spowodował wypadek. Kto za to odpowie?

No właśnie: jak podaje Wyborcza.pl robot zabił człowieka w fabryce Volkswagena. Po prostu mu się omskło ramię, którym pochwycił człowieka i zmiażdżył. Ma to być pierwszy taki przypadek w Europie, ale jestem pewien, że na pewno nie ostatni. Bardziej interesujące — bardziej nawet od tego czy oto zaczyna się bunt maszyn — jest inny element historii. Rzecznik … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

szkoda wyrządzona przez zwierzę

I kolejny temat związany z naszymi braćmi mniejszymi — tym razem o tym kto i dlaczego ponosi odpowiedzialność jeśli powstanie jakaś szkoda wyrządzona przez psa czy inne zwierzę. Najprościej rzeczy się mają w odniesieniu do zwierzęcia, które ma pana. W takim przypadku szkodę powinna naprawić ta osoba, która zwierzę „chowa albo się nim posługuje”, a kwestię ten … Dowiedz się więcej

Art. 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

A teraz coś z nieco innej beczki — o tym, że określona w art. 299 ksh odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za szkodę powstałą wskutek opóźnienia w spełnieniu zobowiązania obejmuje także odsetki od zadłużenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 1172/14). Przypomnijmy (pewnemu postępowaniu z art. 299 … Dowiedz się więcej

Publiczna krytyka nie oznacza automagicznego bezprawnego naruszenia dóbr osobistych

wpis ten dedykuję niezadowolonym Czas na omówkę kolejnego ciekawego orzeczenia, z którego wynika, że niech się nikomu nie wydaje, że publiczna krytyka w internecie oznacza naruszenie dóbr osobistych — i odpowiedzialność serwisu internetowego, który „tolerował” takie krytyczne wpisy. Tym razem na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2014 r. (sygn. akt I ACa 667/14). … Dowiedz się więcej