mBank: nienależna opłata pobrana niezgodnie z TOiP to nic nowego…

sankcja darmowego kredytu konsumenckiego

Dawno nie narzekałem na banki. Nie dlatego, żebym uważał, że przestały robić numery — po prostu wyszło mi, że to jak narzekanie na pogodę lub na spam. Jednak to co dostałem od P.T. Czytelników — klientów mBanku — zasługuje na poświęcenie kilku akapitów, zwłaszcza, że temat jest dobrze udokumentowany obrazkami. Jak wie każdy z klientów … Czytaj dalej

Proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom

Przerwanie biegu przedawnienia cesji wierzytelności

I całkowicie na marginesie, chociaż odnotowując publikację nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) wzmiankowałem temat, ale warto chyba dopisać parę akapitów. Chodzi mi o nowy rodzaj praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów — czyli art. 24 ust. 2 pkt 4 UoOKiK, w myśl którego za praktykę sprzeczną z dobrymi obyczajami uznane zostało … Czytaj dalej

Cash-pooling to rodzaj umowy pożyczki

Wypadałoby skrobnąć coś o wynikach wyborów… No to czas na coś z nieco innej beczki: być może jesteśmy bliżej rozstrzygnięcia sporu czy cash-pooling to nowatorski instrument finansowy czy też po prostu forma umowy pożyczki, a to za sprawą dość świeżego wyroku NSA, w którym powiedziano, że każda umowa polegająca na przeniesieniu własności określonej sumy pieniędzy jest … Czytaj dalej

Reklamacje bankowe — ustawa już w Dzienniku Ustaw

Informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) — czyli przepisy regulujące sposób składania i rozpatrywania reklamacji składanych w bankach, u ubezpieczycieli i w innych instytucjach finansowych (m.in. SKOK, TFI, fundusz emerytalny, etc.) oraz powołujących — a jakże, … Czytaj dalej

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego może zawierać żądanie uchylenia całości albo części tego wyroku, przy czym sąd jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym przez stronę. Sąd nie może uchylić wyroku arbitrażowego w części jeżeli strona żądała uchylenia wyroku w całości, a zachodzą podstawy do uwzględnienia skargi. — teza z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej