Czy utworzenie nowego etatu — i równoczesna likwidacja identycznego stanowiska — pozwala na wypowiedzenie pracownikowi umowy?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę ze względu na restrukturyzację zatrudnienia i likwidację stanowiska pracy, jeśli nieco wcześniej zdecydował się na zatrudnienie pracownika na podobnym etacie? Czy jednak utworzenie nowego stanowiska pracy i prawie równoczesne zwolnienie innego pracownika oznacza, że przyczyna wypowiedzenia jest pozorna? nieprawomocny wyrok SR w Olsztynie z 31 maja 2022 r. (IV P 241/21)Wypowiedzenie umowy … Dowiedz się więcej

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH0200692)

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Pilczycki

Krótko i na temat, ale niektórzy się zdziwią: w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, w myśl którego już niedługo wrocławski Las Pilczycki będzie kwalifikowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069), Dz.U. z 2022 r. poz. 1483). Wyznacza się specjalny … Dowiedz się więcej

Czy „utracić” to także „zawiesić” — czyli czy ekolog może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę Lasów Państwowych?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli czy wykroczeniem stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji jest każda nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd publikacja o przedsiębiorcy, która mogła mu zaszkodzić? Czy jednak sprawcą musi kierować zamiar wyrządzenia szkody — zaś działalność informacyjna, publicystyczna, zarzut taki wyklucza? I, wcale nie na marginesie: czy słowo „zawieszenie” oznacza mniej-więcej to … Dowiedz się więcej

Puszczanie psów ratowniczych luzem w lesie będzie dozwolone (projekt)

Puszczanie psów ratowniczych luzem lesie

A skoro tydzień temu było o tym jakie są rasy psów ratowniczych w straży pożarnej, dziś czas na krótką omówkę projektu zmiany przepisów zezwalających na puszczanie luzem w lesie psów ratowniczych (projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy — Kodeks wykroczeń). Dalej będzie ab ovo ad mala, bo tak prościej: przypomnijmy, że chociaż lasy … Dowiedz się więcej

Można odmówić zgody na wycięcie prywatnego lasu pod pole rolne — jeśli służy to ochronie przyrody

Czy właściciel prywatnego lasu może go sobie wyciąć, jeśli ziemia jest mu potrzebna na prowadzenie upraw rolnych? Czy jednak zmiana lasu na użytek rolny wymaga szczególnego uzasadnienia, zaś decyzja powinna uwzględniać także kwestie przyrodnicze? (nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 21 maja 2021 r., II SA/Po 519/20). Orzeczenie dotyczyło odmowy wyrażenia zgody na przekształcenie prywatnego lasu … Dowiedz się więcej