Informowanie o promocjach, przecenach, obniżkach cen po 1 stycznia 2023 r.

Trzymając się jeszcze przez chwilę opublikowanej niedawno nowelizacji przepisów prokonsumenckich dziś czas na kilka zdań o obowiązkach związanych z informowaniem o obniżeniu ceny towarów i usług, które spoczywać będą na przedsiębiorcach od 1 stycznia 2023 r. (no bo przecież nie „już od 28 maja”). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: art. 4 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach … Czytaj dalej

Zakaz przyjmowania przez komiwojażerów płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

Krótko i na temat, ale przecież opublikowanej (i niedostępnej przez pewien czas) nowelizacji przepisów konsumenckich (tych, co to „już od 28 maja”) nie można na tutejszych łamach nie poświęcić trochę uwagi. Dziś zatem będzie o tym, że już od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się przepisy regulujące umowy zawierane podczas pokazów, wycieczek oraz podczas nieumówionych wizyt w … Czytaj dalej

Prawo dubeltowe

Krótko i na temat, bo skoro serwis internetowy dziennikustaw.gov.pl znów jest dostępny bez ograniczeń (bajdełej przypominam sobie, jak wyrażając zachwyty nad cyfryzacją systemu promulgacji prawa wyrażałem także pewne obawy), znów można się napawać jakością polskiej legislacji. A jest nad czym, bo przecież po raz kolejny widzimy, że mamy ilość, która być może powinna przejść w jakość — … Czytaj dalej

Ciężar dowodu, że transakcja była prawidłowo autoryzowana przez klienta, spoczywa na banku

A skoro niedawno było o tym, że dodanie swojej karty do usługi Apple Pay phishera może być traktowane jako rażące niedbalstwo, dziś czas na kilka akapitów o tym, że to na banku spoczywa ciężar dowodu, że autoryzacja transakcji płatniczej została prawidłowo dokonana przez klienta — przeto klient co do zasady nie musi niczego wykazywać. wyrok Sądu Okręgowego … Czytaj dalej

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (o nowelizacji ustawy o prawach konsumenta c.d.)

Czas na zapowiadany w tekście poświęconym wdrożeniu dyrektywy cyfrowej i towarowej omówkę nowych rozwiązań odnoszących się do dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych — nadal nadal mocno sygnalizacyjnie, ponieważ interpretacja niektórych szczegółowych rozwiązań musi chyba wyjść w praniu, a nie w teoretycznych deliberacjach (ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy — … Czytaj dalej