Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń o hałas z lotniska (III CZP 7/17)

odszkodowanie hałas lotnisko zawezwanie próby ugodowej

Krótko i na temat, ale skoro temat odszkodowania za hałas z lotniska na łamach „Czasopisma Lege Artis” pojawiał się wcześniej, to nie sposób przeoczyć świeżego orzeczenia SN odnoszącego się do problematyki zachowania terminu do złożenia wniosku o odszkodowanie za hałas z lotniska — czyli czy zawezwanie do próby ugodowej oznacza dopełnienie powinności z art. 129 ust. 4 poś? uchwała … Dowiedz się więcej

Czy można przerwać bieg terminu zawitego zgłoszenia roszczenia z art. 129 poś?

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A skoro parę dni temu było o tym, że nie jest możliwe przerwanie biegu „przedawnienia” terminu zawitego z art. 746 kpc poprzez zawezwanie do zawarcia próby ugodowej — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej skutkuje zachowaniem terminu zawitego do domagania się naprawienia szkody wyrządzonej wskutek … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest przerwanie biegu „przedawnienia” — terminu zawitego?

Stare i dobre pytanie: czy do przerwania biegu przedawnienia wystarczy (tańsze i mniej ryzykowne) zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 kpc)? Lepsze pytanie brzmi: czy przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe w przypadku terminu zawitego? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (II CSK 575/15) Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu zawitego … Dowiedz się więcej

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) — będąca od jakiegoś czasu zapowiadaną realizacją dyrektywy ADR w sprawach konsumenckich. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich będzie opierać się na następujących podstawowych założeniach: ustawa ma zastosowanie do sporów konsumenckich między … Dowiedz się więcej