Zmiana zasad wyboru sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (projekt)

Krótko i na temat, ale pewnie też nie obejdzie się bez szumu, a może nawet dymu: w serwisie internetowym RCL opublikowano projekt przepisów zmieniający zasady wyboru sędziów przez sędziów do KRS (projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa). Proponowana zmiana zasad wyboru członków KRS przywraca zasadę, iż sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sami sędziowie, … Dowiedz się więcej

Niezawisłość sędziowska może być zagrożona wskutek upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa (wyrok TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE ocenił wpływ upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa na powoływanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN podobnie negatywnie jak w czerwcowej opinii rzecznika generalnego — ale mimo to konkluzje są znacznie bardziej wyważone w sposobie sformułowania krytyki, a zwłaszcza konsekwencji orzeczenia. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 19 listopada 2019 r. … Dowiedz się więcej

Prezydencka propozycja zmian w zasadach wyboru członków KRS jest sprzeczna z Konstytucją

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Do laski marszałkowskiej wpłynął (dopiero wczoraj) prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa — i znów powstały wielkie emocje i wątpliwości co do tego jak powinien wyglądać wybór członków KRS.Argument krytyków projektu zmian w organizacji Krajowej Rady Sądownictwa brzmi: propozycja Andrzeja Dudy oznacza upartyjnienie i upolitycznienie tego gremium, godzi w trójpodział władzy — a w … Dowiedz się więcej