Czy sędzia usunięty z urzędu może odpowiadać karnie za czyny popełnione w czasie, kiedy przysługiwał mu immunitet sędziowski?

Złożenie sędziego z urzędu skutkuje wygaśnięciem należnego mu immunitetu, to oczywista oczywistość. Czy w takim przypadku sędzia może odpowiadać także za czyny popełnione w czasie, kiedy był jeszcze sędzią? I, całkowicie na marginesie: czy można podważyć podjęte przez Izbę Dyscyplinarną SN orzeczenie o usunięciu sędziego z urzędu? postanowienie Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2023 r. (I … Dowiedz się więcej

Stosowanie oprogramowania Pegasus do inwigilacji jest nielegalne

A skoro wychodzi na to, że pisowskie służby inwigilowały Pegasusem także pisowskich polityków — i zaraz może się okazać, że Andrzej Duda nie nadąży z ułaskawieniami tych wszystkich Kamińskich i Wąsików — dziś czas na kilkanaście zdań analizy głośnego wyroku, w którym jednoznacznie powiedziano, że stosowanie oprogramowania Pegasus do inwigilacji jest nielegalne — już choćby dlatego, że uzyskany … Dowiedz się więcej

Czy pobranie przez pracownika jednej faktury z serwisu księgowego firmy to przestępstwo nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego?

Czy zalogowanie się przez byłego pracownika do systemu księgowego firmy i pobranie faktury może być traktowane jako przestępstwo? Czy użycie do zalogowania się dawnego (nadal aktywnego) loginu i hasła może być traktowane jako przełamanie zabezpieczenia celem dostępu do informacji? I, wcale nie na marginesie: czy — zakładając, że dane do logowania ex-pracownika są nadal czynne — można … Dowiedz się więcej

Czy nagranie prowadzonej na głos rozmowy to podsłuch?

Czy nagranie zasłyszanej — bo głośnej — rozmowy może być kwalifikowane jako podsłuch? Czy jednak przestępstwo podsłuchu zakłada wejście przez sprawcę w jakąś sferę poufności — a prowadzenie rozmowy na głos z pewnością charakteru takiego nie ma? (nieprawomocny wyrok SR w Łomży z 16 maja 2023 r., VII K 38/23). Sprawa dotyczyła mężczyzny, który we własnym domu, przy użyciu … Dowiedz się więcej

Czy mąż, który otwiera kopertę z wysłanym do żony wezwaniem do zapłaty, narusza tajemnicę korespondencji?

Czy otwarcie przesyłki z wezwaniem do zapłaty, bez zgody adresata, może być kwalifikowane jako przestępstwo naruszenia tajemnicy korespondencji? Jeśli adresatką korespondencji była żona, która zadłużyła się bez wiedzy męża, lecz egzekucja może być prowadzona z wspólnego majątku małżonków? Czy jednak tajemnica korespondencji chroni informacje przeznaczone dla adresata w każdym przypadku? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z … Dowiedz się więcej