Czy uchylenie immunitetu prokuratorskiego oznacza, że został on uznany winnym przestępstwa?

kwalifikacja czynu przestępstwa sąd cywilny

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy uchylenie immunitetu prokuratorskiego — wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej — oznacza, że prokurator jest winny zarzucanego mu przestępstwa? Czy w postępowaniu takim należy wziąć pod uwagę wszystkie argumenty, w tym także dowody przemawiające za niewinnością prokuratora? (uchwała Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2019 r., I … Czytaj dalej

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości — tylko jeśli wadliwość postępowania skutkuje jego nierzetelnością (I KZP 3/19)

Skoro kilka dni temu na tutejszych łamach było o tym, że sąd karny nie może wydać wyroku kasatoryjnego tylko w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego (por. „Czy nazwanie kogoś w internecie „cieciem” i pajacem” to zniesławienie?”), czas na kilka zdań o tym, że w dzisiejszej uchwale SN stwierdził, iż konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w … Czytaj dalej

Czy nazwanie kogoś w internecie „cieciem” i pajacem” to zniesławienie?

klauzula prasowa

A teraz coś z innej beczki: czy dwuinstancyjność postępowania karnego oznacza, że niedopuszczalne jest postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym — więc sąd II instancji powinien nakazać powtórzenie całego procesu? I na marginesie: czy sąd, który doszedł do przekonania, że oskarżony jest niewinny, powinien szukać dowodów na potwierdzenie tej niewinności — czy po prostu uniewinnić oskarżonego? … Czytaj dalej