Od jutra wszystkie podatki wpłacamy na indywidualny mikrorachunek podatkowy (art. 61b op)

wpłata podatku indywidualny mikrorachunek podatkowy

Krótko i na temat, ale chyba warto, żeby się P.T. Czytelnikom już nie myliło: od 1 lipca 2020 r. wpłata każdego podatku — a także wszystkich opłat i niepodatkowych należności budżetowych — następuje na indywidualny mikrorachunek podatkowy podatnika! A zawdzięczamy to opublikowanej niedawno nowelizacji ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie … Czytaj dalej

Nastawiony na zysk profesjonalista nie jest konsumentem

nastawiony zysk profesjonalista konsument

Czy ochrona należna konsumentom przysługuje także ekspertom, którzy — chociaż nie zawierają umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą — jako profesjonaliści mają świetne rozeznanie w branży? Na przykład finansista zawodowo zarządzający operacjami pieniężnymi, który — niejako na uboczu — wykorzystując zawodową wiedzę i umiejętności, inwestuje własne środki? Czy jednak nastawiony na zysk profesjonalista nie … Czytaj dalej

Czy na mikrorachunek podatkowy należy też wpłacać mandaty?

wpłata podatku indywidualny mikrorachunek podatkowy

Czy rząd prawidłowo wykonał własną ustawę nakazującą wpłatę części zobowiązań publicznoprawnych na indywidualny numer konta bankowego? Czy rzeczywiście powinniśmy płacić tam tylko i wyłącznie podatki PIT, CIT i VAT — czyli pisząc, że w/g PESEL „znaczone” będą wpłaty z tytułu mandatów po prostu oszalałem (por. „Indywidualny rachunek podatkowy”) — czyli czym są niepodatkowe należności budżetowe? … Czytaj dalej

Czy wyciąg z karty kredytowej jest dowodem na zawarcie przez klienta umowy dodatkowego kredytu?

dowód zaciągnięcie kredytu

Czy dochodzone przez bank roszczenia wynikające z używania karty kredytowej mogą być wielokrotnie wyższe niż przyznany limit? Czy w ramach umowy o korzystanie z karty kredytowej klient może wziąć dodatkowy kredyt, poza limitem karty, ale spłacany w ratach, wraz z zadłużeniem z karty? Czy zawarta z bankiem umowa kredytu konsumenckiego musi mieć formę pisemną? Czy … Czytaj dalej

Czy biuro maklerskie ponosi odpowiedzialność za stratę na Forex — bo klientowi nie wyjaśniono ryzyka inwestycyjnego?

odpowiedzialność stratę forex

Klienci banków wybierający kredyt w CHF mogą liczyć, jak stwierdził SN, na jego odfrankowanie z zachowaniem stopy procentowej LIBOR, co jest konsekwencją braku jednoznacznego wyjaśnienia przez bank warunków przeliczenia kursów walutowych. Czy zatem konsument, który zdecydował się na ryzykowne operacje walutowe, może domagać się przerzucenia na biuro maklerskie odpowiedzialności za stratę na Forex — bo … Czytaj dalej