Czy na mikrorachunek podatkowy należy też wpłacać mandaty?

wpłata podatku indywidualny mikrorachunek podatkowy

Czy rząd prawidłowo wykonał własną ustawę nakazującą wpłatę części zobowiązań publicznoprawnych na indywidualny numer konta bankowego? Czy rzeczywiście powinniśmy płacić tam tylko i wyłącznie podatki PIT, CIT i VAT — czyli pisząc, że w/g PESEL „znaczone” będą wpłaty z tytułu mandatów po prostu oszalałem (por. „Indywidualny rachunek podatkowy”) — czyli czym są niepodatkowe należności budżetowe? … Czytaj dalej

Czy wyciąg z karty kredytowej jest dowodem na zawarcie przez klienta umowy dodatkowego kredytu?

dowód zaciągnięcie kredytu

Czy dochodzone przez bank roszczenia wynikające z używania karty kredytowej mogą być wielokrotnie wyższe niż przyznany limit? Czy w ramach umowy o korzystanie z karty kredytowej klient może wziąć dodatkowy kredyt, poza limitem karty, ale spłacany w ratach, wraz z zadłużeniem z karty? Czy zawarta z bankiem umowa kredytu konsumenckiego musi mieć formę pisemną? Czy … Czytaj dalej

Czy biuro maklerskie ponosi odpowiedzialność za stratę na Forex — bo klientowi nie wyjaśniono ryzyka inwestycyjnego?

odpowiedzialność stratę forex

Klienci banków wybierający kredyt w CHF mogą liczyć, jak stwierdził SN, na jego odfrankowanie z zachowaniem stopy procentowej LIBOR, co jest konsekwencją braku jednoznacznego wyjaśnienia przez bank warunków przeliczenia kursów walutowych. Czy zatem konsument, który zdecydował się na ryzykowne operacje walutowe, może domagać się przerzucenia na biuro maklerskie odpowiedzialności za stratę na Forex — bo … Czytaj dalej

Czy bezpodstawny wpis dłużnika do rejestru dłużników bankowości stanowi naruszenie dóbr osobistych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Czy wpis nieistniejącego długu do bankowego rejestru dłużników i odmowa kredytu jako niesolidnemu klientowi może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych? Czy naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przesądza o tym, że doszło do naruszenia dóbr osobistych ex-klienta banku? W świetle omawianego dziś na tutejszych łamach orzeczenia te na pozór oczywiste pytania nie wydają się … Czytaj dalej

Revolut — aaaaaby oszczędzać nie tylko w miesiącu oszczędzania

odpowiedzialność stratę forex

A skoro wreszcie udało się przetestować Revoluta tam, gdzie czuje się on najlepiej — czyli na zakupach w Czeskiej Republice — to chyba dobry moment by podzielić się swą opinią na temat tej coraz popularniejszej usługi finansowej. Słowem: czy oprócz arcy-atrakcyjnych kursy wymiany walut ten rosyjsko-brytyjsko-estoński (?) fintech jest w stanie zaoferować drobnemu turyście coś, … Czytaj dalej