Czy Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego?

Nieuzasadnione zabicie zwierzęcia

Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego? Czy samorząd województwa może żądać od wojewody zwrotu kosztów podjętych działań, które powinien podjąć i sfinansować wojewoda? (wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2019 r., IV CSK 181/18). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec samorządu Województwa za wydatki poniesione na zwalczanie ASF. Zaczęło się od … Czytaj dalej

Czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może naruszać dobra osobiste pomówionego?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być traktowane jako naruszenie dóbr osobistych? Czy członek organu kolegialnego, który podpisał się pod oficjalnym dokumentem, może ponosić osobistą odpowiedzialność za jego treść? Czy sąd cywilny może zignorować fakt, że sąd karny zinterpretował wątpliwości na korzyść oskarżonego? Czy podtrzymywanie nieprawdziwych zarzutów … Czytaj dalej

Czy cudzoziemcowi, któremu odebrano pozwolenie, można użyczyć broni palnej podczas polowania?

posiadanie broni przez cudzoziemca

Czy dopuszczalne jest użyczenie broni myśliwskiej podczas polowania cudzoziemcowi, który posiadał pozwolenie na broń, ale je utracił? Czy w takim przypadku posiadanie broni przez cudzoziemca jest dopuszczalne na podstawie zgody udzielonej przez konsula? I na marginesie: czy oskarżony może powoływać się na fakt, że prokurator nie rozumie przepisu i pyta policję o jego wykładnię? (wyrok … Czytaj dalej

Czy odmowa wydania pozwolenia na broń może naruszać dobra osobiste wnioskodawcy?

Czy odmowa wydania pozwolenia na broń może naruszać dobra osobiste obywatela, którego zdaniem decyzja była nieprawidłowa? Czy sąd cywilny w ogóle jest władny oceniać decyzję administracyjną — czy zgoła jest związany jej treścią? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 listopada 2018 r., sygn. akt I ACa 323/18). Spór zaczął się od cofnięcia w 2009 r. … Czytaj dalej

O tym co ja sobie myślę o pomyśle na zabijanie („depopulację”) dzików (powiedział co wiedział #50: „Z dzikami porządek muszą zrobić myśliwi… Nie zrobi tego wojsko”)

depopulacja wybicie dzików

Motto na dziś: „Z dzikami porządek muszą zrobić myśliwi. To oni wiedzą gdzie dziki żyją, gdzie żerują i gdzie śpią. Nie zrobi tego wojsko” — Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa (via portalspozywczy.pl) Zwróciła się do mnie P.T. Czytelniczka z pytaniem: co ja właściwie myślę o planie zabicia (urzędnicza nowomowa zwie to„depopulacją”) wszystkich dzików w polskich … Czytaj dalej