Wymóg uzyskania zgody miasta na wynajem mieszkań turystom nie narusza prawa EU

służebność drogi koniecznej

Krótko i na temat: w dzisiejszym wyroku TSUE stwierdził, że system zezwoleń na najem krótkoterminowy mieszkań z przeznaczeniem dla turystów — wymóg uzyskania zezwolenia władz miejskich na wynajmowanie własnego mieszkania pod rygorem kary — nie narusza unijnej swobody świadczenia usług. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 22 września 2020 r. w/s Cali Apartments SCI i HX … Czytaj dalej

Bezskuteczność darowizny dokonanej w celu pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska)

Czy matka, która miała rozliczyć się z mieszkania spółdzielczego z byłym mężem, ale darowała je córce — i nie ma innego majątku, z którego ex-mąż mógłby się zaspokoić — działała w celu pokrzywdzenia wierzyciela? Czy w takim przypadku wierzyciel może próbować podważać taką czynność w drodze skargi pauliańskiej? Czy sąd może w takim przypadku orzec … Czytaj dalej

Czy orzekanie na podstawie nieobowiązującego przepisu jest rażącym naruszeniem prawa?

Zmian, nowelizacji, poprawek i wrzutek w przepisach jest tak wiele, że może się zdarzyć, że człowiek się pomyli, nie sprawdzi dokładnie Dziennika Ustaw i zastosuje normę, która już nie jest w obiegu. Czy zatem orzekanie na podstawie nieobowiązującego przepisu prawa zawsze stanowi rażące naruszenie prawa, a zatem jest podstawą wniesienia skargi nadzwyczajnej? (wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej

Czy gmina może *bezwzględnie* żądać zwrotu udzielonej bonifikaty od osoby, która sprzedała wykupione mieszkanie komunalne?

służebność drogi koniecznej

A teraz coś z jeszcze innej beczki: czy w sprawie o zwrot udzielonej bonifikaty po sprzedaniu wykupionego mieszkania komunalnego powinno się wziąć pod uwagę takie okoliczności jak wcześniejsza postawa lokatora, stan wiedzy gminy — czy jednak liczą się gołe fakty i daty? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 lutego 2019 r., V ACa 551/18). … Czytaj dalej

Czy sprzedaż mieszkania za 70% ceny rynkowej — bo sprzedający nie oddał pożyczki — jest nieważna?

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A skoro wczoraj było o tym, że rażąco wygórowane odsetki od pożyczki są nieważne, nawet jeśli pożyczki udzielono przed wejściem w życie przepisów limitujących wysokość odsetek — dziś kilka akapitów o tym czy kupno mieszkania za 70% ceny rynkowej od zadłużonego pożyczkobiorcy stanowi nadzabezpieczenie umowy pożyczki, przez co taka czynność prawna jest nieważna? wyrok Sądu … Czytaj dalej