Mnich-adwokat z Cypru powinien być wpisany na listę adwokatów w Grecji — i musi przestrzegać zakazu wykonywania zawodu adwokata przez osoby duchowne (wyrok TSUE C-431/17)

„Salomonowy wyrok” nie jest wprawdzie pojęciem z greckiego antyku lub greckiej tragedii — ale czasem nie można oprzeć się wrażeniu, że Trybunał Sprawiedliwości EU potrafi takie wydawać. Na przykład w odpowiedzi na pytanie czy mnich-adwokat może zarejestrować jako prawnik w państwie, w którym duchownym nie wolno wykonywać takiego zawodu — i czy ewentualnie może ponieść … Czytaj dalej

Czy obrońca małoletniego może na momencik wyjść z rozprawy?

A skoro kilka dni temu było o tym, że przymus adwokacki oznacza, że skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, to dziś kilka akapitów o tym czy obrona obligatoryjna stoi na przeszkodzie wyjściu obrońcy na momencik z rozprawy? (wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r., V KK 485/17). Sprawy miały się … Czytaj dalej

Czy strona, która ma pełną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie wnieść skargę kasacyjną do SN?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przymus adwokacki przed Sądem Najwyższym dotyczy także strony, która ma pełną zdolność do czynności prawnych — oraz czy pełnomocnik z urzędu może domagać się kosztów po oddaleniu oczywiście bezzasadnego środka odwoławczego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II CZ 90/17). Sąd II instancji odrzucił skargę kasacyjną … Czytaj dalej

Czy „odradzam tego adwokata” narusza dobra osobiste — tego adwokata?

Stare i dobre (orzeczenie): czy „odradzam tego adwokata” narusza dobra osobiste (tego adwokata?) — czyli czy anonimowy, niewulgarny, nieobelżywy — lakoniczny — komentarz podlega ochronie jako przejaw wolności słowa? (wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 r., IV CSK 270/12). Spór dotyczył jednego z tych „branżowych” serwisów, w których znaleźć można informacje o osobach świadczących … Czytaj dalej

Czy można przerzucić na adwokata odpowiedzialność za przegrany proces?

Dawno nic nie było o tym czy po przegranej sprawie w sądzie można dochodzić odszkodowania od pełnomocnika procesowego. Dziś zatem krótkie pytanie: jak wygląda odpowiedzialność pełnomocnika za przegrany proces? Czy uchybienia mogą być podstawą do zasądzenia odszkodowania na rzecz klienta — zwłaszcza jeśli się okaże, że klient po prostu nie miał racji i sprawa była … Czytaj dalej