Rzecznik konsumentów może pozwać nieuczciwego sprzedawcę prądu o unieważnienie podstępnie zawartych umów

utrzymanie cen energii elektrycznej

A teraz coś z całkiem innej beczki: wprowadzenie klientów w błąd przez dostawcę prądu, który (udając dotychczasowy zakład energetyczny) nakłania do podpisania „aneksów”, w rzeczywistości będących nowymi, niekorzystnymi umowami jest nieuczciwą praktyką rynkową — ale o unieważnienie takich umów może wnieść rzecznik konsumentów, czy tylko każdy z konsumentów we własnym imieniu? I przy okazji: czy … Dowiedz się więcej

Czy wadliwa opinia biegłego sądowego może obciążać stronę, która ma obowiązek wykazania pewnych okoliczności?

Każdy z P.T. Czytelników wie, że podstawowym obowiązkiem strony szukającej sprawiedliwości w sądzie jest przedstawienie dowodów na poparcie swojego żądania — nie wystarczy twierdzić, trzeba to udowodnić, bo w przeciwnym razie sąd oddala powództwo. Cóż jednak zrobić, jeśli głównym dowodem w sprawie jest wadliwa opinia biegłego sądowego — opinia nie odpowiadająca na tezę dowodową przedstawioną … Dowiedz się więcej

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za towar skradziony metodą „na koło”?

ryczałt noclegi kabinie TIR

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przewożony towar, który został mu skradziony metodą „na koło”? Czy jednak przedsiębiorca, który podzlecił usługę transportową innemu przewoźnikowi, nie jest aby spedytorem — zatem odpowiedzialności za utratę towaru nie ponosi? A przy okazji: na kim spoczywa obowiązek dowodowy w przypadku powstania roszczeń tego rodzaju? (wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia … Dowiedz się więcej

Nagranie przebiegu rozprawy: SN krytycznie o mocy dowodowej e-protokołu (III CZP 102/15)

Najstarsi P.T. Czytelnicy czasopisma Lege Artis być może już wiedzą, że jedną z dewiz życiowych, którymi chętnie się kieruję (na przemian z innymi) jest ta o tym, że warto być tak postępowym jak nauka i tak konserwatywnym jak tabliczka mnożenia. Stąd moje umiłowanie do kawy z ręcznego młynka, rowerów ze stali, piór wiecznych (i niechęć do auto-wszystkiego … Dowiedz się więcej

Kiedy wydruk ze strony internetowej to za mało (jako dowód w sądzie)

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

A dziś parę zdań o czymś, co może spotkać każdego z Was (no dobrze, każdego mnie oraz każdego, kto tworzy krytyczną publicystykę) — czyli o przeprosinach za krytyczny tekst opublikowany w serwisie internetowym, ale bardziej nawet o tym czy wydruki ze strony internetowej są OK jako dowody w sporze sądowym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej