Sąd jest związany sentencją wyroku, ale nie jego uzasadnieniem

W serwisie SN wreszcie pojawiło się uzasadnienie ciekawej uchwały, w której stwierdzono, iż przepis przewidujący związanie sądu prawomocnym wyrokiem — jako wyjątek od zasady podległości tylko konstytucji i ustawom — nie dotyczy zaprezentowanej wykładni, co oznacza, że w identyczną sprawę można rozstrzygnąć całkowicie inaczej. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP 27/19) … Czytaj dalej

Dzisiejszy wyrok TK — jeszcze dziś w Dz.U.!

Nie chciałem poświęcać uwagi dzisiejszemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (a może tzw. „Trybunału Konstytucyjnego”?) — o tym, że przepisy procedury cywilnej nie pozwalają sądom powszechnym na ocenę prawidłowości wyboru Julii Przyłębskiej na prezeskę TK (wyrok z 11 września 2017 r., K 10/17) — jednak skoro wydany z rana wyrok już wczesnym popołudniem został opublikowany w Dzienniku … Czytaj dalej