Wcześniejsze zasądzenie odszkodowania za nieuzasadnioną „dyscyplinarkę dla pracodawcy” wyklucza odszkodowanie dla pracownika

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o tym, że pracownik, który został prawomocnie zobowiązany do zapłaty pracodawcy odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę nie może skutecznie domagać się odszkodowania od tego pracodawcy — bo konkurencyjność roszczeń odszkodowawczych znajduje rozwiązanie w zasadzie związania sądu wcześniejszym prawomocnym orzeczeniem. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach … Czytaj dalej

Prejudycjalność prawomocnego orzeczenia a rozdrabnianie roszczeń (odpowiedzialność banku za nieautoryzowane transakcje)

rozdrabnianie postępowań związanie prawomocnym orzeczeniem

O tym, że bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze, nawet klient jeśli wykonał je własną ręką i zaakceptował przepisując wysłany kod, było już nie raz. Odświeżając temat dorzucam jeszcze jeden wątek: czy w przypadku rozdrabniania postępowań przez powoda (czyli dzielenia roszczenia na kawałeczki) sąd powinien w drugiej sprawie orzekać tak samo jak w pierwszej? … Czytaj dalej

Nieważne wypowiedzenie licencji może oznaczać odpowiedzialność odszkodowawczą

polskie normy utwór prawnie chroniony

Czy bezzasadne wypowiedzenie przez licencjodawcę umowy licencyjnej może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą za utracone przez licencjobiorcę korzyści? I, wcale nie na marginesie: czy nieważność czynności prawnej ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego wyklucza ocenę owej czynności prawnej jako nadużycia prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 10 lipca 2020 r. (II CSK 558/18) … Czytaj dalej

Sąd jest związany sentencją wyroku, ale nie jego uzasadnieniem

W serwisie SN wreszcie pojawiło się uzasadnienie ciekawej uchwały, w której stwierdzono, iż przepis przewidujący związanie sądu prawomocnym wyrokiem — jako wyjątek od zasady podległości tylko konstytucji i ustawom — nie dotyczy zaprezentowanej wykładni, co oznacza, że w identyczną sprawę można rozstrzygnąć całkowicie inaczej. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP 27/19) … Czytaj dalej

Czy sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić?

odmowa realizacji niepotwierdzonego zamówienia

Poniekąd odpowiadając na wątpliwości dotyczące realizacji zamówień za pobraniem — po części jako post scrpitum do tekstu o tym co Sąd Najwyższy myśli o art. 138 kw — czy odmowa realizacji niepotwierdzonego zamówienia (wysłania towaru do klienta, którego dane budzą wątpliwości sprzedawcy) stanowi klauzulę niedozwoloną? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 grudnia 2017 r., sygn. … Czytaj dalej