Czy IOD może wykonywać jeszcze inną pracę na rzecz administratora?

Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie wykonuje poleceń przełożonych? To dość retoryczne pytanie, zatem pójdźmy dalej: czy administrator danych osobowych może pozbawić funkcji inspektora ochrony danych osobowych, bo ten mu staje okoniem — czy jednak takie odwołanie może naruszać RODO? I jeszcze: czy IOD może świadczyć na rzecz administratora jeszcze inne usługi, czy jednak … Dowiedz się więcej

To administrator odpowiada za zabezpieczenia systemów — a więc także za to, że pracownik zdołał skopiować dane osobowe na zewnętrzny nośnik

Czy administrator może ponosić odpowiedzialność za błędy w projektowaniu systemów, w których przetwarzane są dane osobowe — na przykład za to, że możliwe było pobranie danych na zewnętrzny nośnik? Czy jednak odpowiedzialność administratora za niestosowanie się do zasady privacy by design jest wykluczona? I, wcale nie na marginesie: czy pracownik, który samodzielnie, wbrew ustalonym przez … Dowiedz się więcej