Zrzeczenie się uprawnienia do odwołania prokury jest nieważne — a więc nie można dochodzić kary umownej za odwołanie prokurenta

Czy dopuszczalne jest umowne zrzeczenie się uprawnienia do odwołania prokury, pod rygorem kary umownej płaconej wspólnikowi przez wspólnika? A jeśli taka klauzula narusza ustawowe prawo do odwołania prokurenta — czy sąd powinien patrzeć na nią jako na przyjęcie zobowiązania do niewykonywania określonego uprawnienia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 lutego 2021 r., I AGa … Czytaj dalej

Rodzinny zakaz konkurencji po sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

A skoro niedawno było o uchwale SN, w myśl której udziały w spółce z o.o. wchodzą do współwłasności małżeńskiej (III CZP 32/16), to dziś warto wspomnieć o niezbyt nowym acz interesującym wyroku, w którym odniesiono się do praktyki ustanawiania w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zakazu konkurencji — obejmujących także rodzinę (żonę, dzieci) … Czytaj dalej