Czy pracodawca może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy?

Interwencyjny skup chryzantem

Czy dopuszczalne jest wykonywanie kompetencji pracodawcy przez pełnomocnika? Czy osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do podejmowania niektórych decyzji — o zatrudnianiu, o rozwiązywaniu umów o pracę — czy też skoro kodeks pracy nie mówi o pełnomocnictwach, to ewentualne wypowiedzenie podpisane przez pełnomocnika jest nieważne? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Spółka cywilna jako pracodawca — i strona postępowania administracyjnego

Czy spółka cywilna może być pracodawcą — czy pracodawcami mogą być tylko jej wspólnicy? Czy zatem spółka cywilna jako pracodawca może być stroną postępowania prowadzonego przez ZUS — i czy decyzję doręcza się spółce czy jej wspólnikom? wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2017 r. (II UK 643/16) Spółka cywilna nie jest płatnikiem składek w … Czytaj dalej

Pozorny outsourcing pracowniczy

Hasło „pozorny outsourcing pracowniczy” budzi postrach licznych przedsiębiorców planujących zmniejszenie obciążeń pracowniczych — na przykład poprzez przekazanie zatrudnionych innemu przedsiębiorcy wraz z zawarciem przez nowego pracodawcę umowy o świadczenie usług tożsamych z przedmiotem działalności przekazującego. W ocenie sądów takie rozwiązania budzą istotne wątpliwości (por. „Outsourcing pracowniczy a fikcyjne przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) kp”) … Czytaj dalej

Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP wygasa po śmierci ex-prezydenta

Z ostatniej chwili (a może nawet „tylko u nas”): w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że Biuro byłego Prezydenta RP jest pracodawcą osób tam zatrudnionych — a stosunek pracy wygasa wraz ze śmiercią byłego Prezydenta RP. uchwała Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r. (III PZP 11/16) Pracodawcą pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta … Czytaj dalej

Czy pracodawca może żądać od pracownika przedstawienia rocznego zeznania PIT?

Lata lecą, a problemy nadal takie same. Z pytań do redakcji: czy pracodawca może żądać od pracownika przedstawienia rocznego zeznania PIT — powołując się bądź to na wiążący pracownika zakaz konkurencji, bądź też obowiązki pracownika wynikające z art. 100 par. 2 pkt 4 kp? Czy też jednak stoją temu na przeszkodzie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych … Czytaj dalej