Praca zdalna (projekt nowelizacji kodeksu pracy)

Praca zdalna w kodeksie pracy? Truizmem będzie powiedzieć, że coś, o czym mówiło się od dawna — i czego namiastką była telepraca — zaczęła dziać się na naszych oczach przeszło rok temu, truizmem też będzie dodać, że wreszcie prawodawca zauważył, że aktualnie obowiązująca proteza koronalegislacyjna na dłuższą metę nie da rady (por. „Zdalna praca podczas izolacji … Czytaj dalej

Czy pracodawca może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy?

Interwencyjny skup chryzantem

Czy dopuszczalne jest wykonywanie kompetencji pracodawcy przez pełnomocnika? Czy osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do podejmowania niektórych decyzji — o zatrudnianiu, o rozwiązywaniu umów o pracę — czy też skoro kodeks pracy nie mówi o pełnomocnictwach, to ewentualne wypowiedzenie podpisane przez pełnomocnika jest nieważne? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Spółka cywilna jako pracodawca — i strona postępowania administracyjnego

Czy spółka cywilna może być pracodawcą — czy pracodawcami mogą być tylko jej wspólnicy? Czy zatem spółka cywilna jako pracodawca może być stroną postępowania prowadzonego przez ZUS — i czy decyzję doręcza się spółce czy jej wspólnikom? wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2017 r. (II UK 643/16) Spółka cywilna nie jest płatnikiem składek w … Czytaj dalej

Pozorny outsourcing pracowniczy

Hasło „pozorny outsourcing pracowniczy” budzi postrach licznych przedsiębiorców planujących zmniejszenie obciążeń pracowniczych — na przykład poprzez przekazanie zatrudnionych innemu przedsiębiorcy wraz z zawarciem przez nowego pracodawcę umowy o świadczenie usług tożsamych z przedmiotem działalności przekazującego. W ocenie sądów takie rozwiązania budzą istotne wątpliwości (por. „Outsourcing pracowniczy a fikcyjne przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) kp”) … Czytaj dalej

Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP wygasa po śmierci ex-prezydenta

Z ostatniej chwili (a może nawet „tylko u nas”): w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że Biuro byłego Prezydenta RP jest pracodawcą osób tam zatrudnionych — a stosunek pracy wygasa wraz ze śmiercią byłego Prezydenta RP. uchwała Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r. (III PZP 11/16) Pracodawcą pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta … Czytaj dalej