Zwolnienie z pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego to dyskryminacja (II PZP 13/08)

brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych

A skoro na Dzień Kobiet było o starszej stewardessie, której miejscem pracy jest pokład aeroplanu, to w tydzień później będzie o starej uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego, w którym odniesiono się do istotnego pytania o to czy wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny — i nabył prawo do emerytury — może być uznane za … Czytaj dalej

Częściowe przywrócenie warunków pracy i płacy (I PK 152/14)

strajk pilotów siła wyższa

Międzynarodowemu Dniu Kobiet (tradycyjnie wypadającemu 8 marca) towarzyszą liczne publikacje poświęcone problematyce dyskryminacji i anty-dyskryminacji, w tym zatrudniania kobiet — w trend ten wpisuje się także popularne czasopismo Lege Artis. Czas zatem na parę akapitów poświęconych dość świeżym wyroku Sądu Najwyższego — że jak najbardziej pracownik może domagać się przywrócenia części warunków pracy i płacy — a część zmian … Czytaj dalej

Nadużycie ochrony związkowej: czy uzyskanie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem może być potraktowany jako nadużycie prawa? (III PK 309/14)

Cóż za koincydencja! Dokładnie w tym samym dniu kiedy wałkowaliśmy tu zagadnienie nadużycia ochrony związkowej (por. Obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi jako przykład nadmiernych przywilejów związków zawodowych (art. 38 kp) — Sąd Najwyższy wydał ciekawy wyrok w pewnym sensie udzielający odpowiedzi na część wątpliwości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., II PK … Czytaj dalej

Pozorne przywrócenie do pracy: czy pracodawca może natychmiast wypowiedzieć umowę pracownikowi, który został przywrócony do pracy (I PK 342/14)

Wracając jeszcze na chwilę do tematyki prawa pracy warto poświęcić kilka zdań dość świeżemu wyrokowi Sądu Najwyższego, który odnosi się do ciekawego zagadnienia: na ile pracodawca może „zaprzeć się” na wypowiedzenie umowy o pracę — z powołaniem się na przyczyny, które może były dobre rok wcześniej, ale niekoniecznie są dobre teraz — zwłaszcza w kontekście wcześniejszego przywrócenia takiego pracownika … Czytaj dalej