Czy aplikant bez ważnego upoważnienia powinien być dopuszczony do rozprawy — czy jednak udział w posiedzeniu nie jest „naglącą czynnością procesową”?

Czy sąd powinien zezwolić na udział w rozprawie aplikanta, który ma upoważnienie od radcy prawnego, ale tylko na pierwszą instancję — więc obiecuje, że doniesie — czy jednak rozprawa to rozprawa, termin wszyscy mieli w kalendarzu, zatem nie można jej traktować jako naglącej czynności procesowej? wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2020 r. (V CSK … Dowiedz się więcej

Skreślenie z listy aplikantów za oblanie egzaminu zgodne z konstytucją (SK 11/14)

To jest całkiem ciekawe, i to nie tylko przez to, że TK orzeka jeszcze: we wczorajszym — podjętym jednomyślnie, chociaż w składzie orzekała i Julia Przyłębska, i Andrzej Rzepliński — stwierdzono, że przepis pozwalający na wyrzucenie aplikanta adwokackiego z aplikacji tylko za to, że nie zdał kolokwium rocznego jest zgodny z Konstytucją RP (wyrok Trybunału … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność kancelarii za niewykorzystany przez aplikanta urlop szkoleniowy

koronawirus zakaz wstępu lasu

Ten temat jest zawsze dobry: czy pracodawca zatrudniający aplikanta radcowskiego może odmówić udzielenia mu urlopu szkoleniowego na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego? I druga sprawa: czy w przypadku niewykorzystania przez aplikanta urlopu szkoleniowego może zostać mu wypłacony ekwiwalent urlopowy? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r., II PK 54/14). Sprawy miały się następująco: aplikant radcowski pozwał … Dowiedz się więcej