Przedawnienie roszczenia informacyjnego przysługującego organizacji zbiorowego zarządzania

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

Środek lata tradycyjnie chyba jest czasem powtórek w telewizji — powtórki to czas żniw dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi — dziś zatem kilka akapitów: czy przedawnienie roszczeń informacyjnych ZAiKS (art. 105 ust. 2 pr.aut.) następuje w terminie 3-letnim, czy też roszczenia te nie mają charakteru gospodarczego? czy nadawca może żądać, by organizacja najsamprzód … Czytaj dalej

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowe liczone jako dwukrotność wynagrodzenia nie narusza prawa EU

Właściwość sądów sprawach własności intelektualnej

Czysto informacyjnie: w wydanym wczoraj wyroku TSUE orzekł, że przepisy prawa krajowego pozwalające na zasądzenie odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych jako dwukrotność stosownego wynagrodzenia nie naruszają prawa europejskiego. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 25 stycznia 2017 r. w sprawie Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (C‑367/15) Artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady … Czytaj dalej

Tantiemy od filmu na płycie DVD (wkładce do czasopisma)

tantiemy płyt dvd

Nie wiem ilu spośród P.T. Czytelników mamy wydawców prasowych, ale — pomijane dotąd — kwestie kosztów filmów wydawanych na płytach DVD i dokładanych do egzemplarzy czasopism są zawsze warte uwagi. Dziś zatem trzy zasadnicze pytania: komu należą się tantiemy od płyt DVD? czy istnienie dwóch konkurencyjnych organizacji zbiorowego zarządzania prawami powoduje, że korzystający nie musi płacić zanim … Czytaj dalej

TK: zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie praw autorskich nie może być oderwane od wysokości szkody

A więc po spacerze z Kuatą i po solidnej porcji pierogów z truskawkami, przy kufelku czegoś przepysznego, można się skupić i poświęcić dwa kwadranse na sklecenie kilku zdań o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono niekonstytucyjność przepisu określającego wysokość odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych na trzykrotność stosownego wynagrodzenia (wyrok TK z 23 czerwca … Czytaj dalej

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich liczone jako trzykrotność wynagrodzenia — niezgodne z konstytucją

Informacja z ostatniej chwili dotycząca sygnalizowanej przeze mnie sprawy w Trybunale Konstytucyjnym a dotyczącej skargi na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego, czyli przepisu, który daje możliwość żądania zapłacenia odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych obliczonego jako trzykrotność stosownego wynagrodzenia. W wyroku wydanym dosłownie kilkanaście minut temu wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, … Czytaj dalej