Czy treść umowy można poznać po tym jak strona zachowuje się po jej zawarciu?

A skoro widziałem niedawno apelację, w której ex-pracodawca napisał, że pracownik od zawsze rozumiał „tak jak trzeba” treść umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy — bo w pismach procesowych umiał zacytować orzeczenia SN — to dziś parę akapitów o tym czy możliwa jest wykładnia umowy wynikająca z zachowania stron po jej zawarciu — … Czytaj dalej

Wadliwe wykonywanie prac budowlanych i odstąpienie od umowy (art. 656 kc)

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Idzie zima, być może część robót budowlanych będzie miała jakieś przestoje — natomiast na pewno jest to dobry czas na dokształt. Dziś na tapetę bierzemy tematykę związaną z budownictwem: jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą wadliwe wykonywanie prac budowlanych? Czy wykonawca może ponosić odpowiedzialność wobec zamawiającego już na etapie prowadzenia prac budowlanych, czy dopiero po … Czytaj dalej

Odpowiedzialność dewelopera za wady części wspólnych nieruchomości

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

Temat na środę: czy wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera z tytułu rękojmi za wady części wspólnych nieruchomości? I na co uwagę powinni zwrócić właściciele mieszkań, którzy kupili je na rynku wtórnym? (na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 31 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 937/15). Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła przeciwko deweloperowi o zapłatę 260 tys. złotych … Czytaj dalej

Wspólnota mieszkaniowa: spór z deweloperem o wady budynku

ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu

A skoro ostatnio było tutaj o tym i o tamtym, to dziś będą dwa słowa o tym jak może wyglądać proces wspólnoty mieszkaniowej z deweloperem (który mógłby na przykład dotyczyć reklamy zawieszonej na budynku, albo nieuprawnionego wyboru zarządcy nieruchomości — albo rękojmi za wady budynku). Krótko i treściwie, a na postawie wyroku zaocznego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z … Czytaj dalej

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości

Dziś czas na kolejny tekst w cyklu dotyczącym wchodzących za miesiąc z haczykiem przepisów ustawy o prawach konsumenta. Po dywagacjach o legalności sprzedaży alkoholu przez internet dziś czas zmiany w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Wchodząca w życie 25 grudnia 2014 r. ustawa o prawach konsumenta zmienia szereg przepisów kodeksu cywilnego regulujących zasady sprzedaży, … Czytaj dalej