Czy zmiana kursu waluty w umowie leasingu pozwala powołać się na klauzulę rebus sic stantibus?

Czy — znaczna i niespodziewana — zmiana kursu waluty określającej wartość zobowiązania może być traktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunków pozwalająca zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus? Zwłaszcza jeśli mówimy o umowie leasingu, którego stroną jest przedsiębiorca, który powinien brać pod uwagę ryzyko różnic kursowych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 grudnia 2016 r., sygn. akt I … Czytaj dalej

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla to oszustwo?

Czy prowadzenie egzekucji z podrobionego weksla jest oszustwem? Tak postawione pytanie wydaje się absurdalnie retoryczne — jednak można zadać też pytanie podprowadzające: a może przestępstwem oszustwa jest raczej wniesienie powództwa o wyegzekwowanie należności z podrobionego weksla? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 4 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 269/16). Mężczyzna został uznany winnym przestępstwa oszustwa … Czytaj dalej

Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności weksla wystawionego pod wpływem bezprawnej groźby?

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Czy dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności weksla wystawionego pod wpływem bezprawnej groźby? Czy w ogóle groźbą taką może być alternatywa: albo zawiadamiamy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa (oszustwa) — albo wystawiasz nam weksel własny in blanco, na pokrycie ewentualnych szkód wywołanych tym oszustwem? wyrok SA w Warszawie z 24 maja 2017 r. (sygn. akt VI … Czytaj dalej

Czy można windykować dług po prawomocnym oddaleniu powództwa?

Czy dopuszczalna jest dalsza windykacja długu po oddaleniu powództwa? Czy dłużnik, wobec którego powództwo zostało oddalone — ale ze względu na przedawnienie roszczenia — może być wpisany do KRD? Czy też działania tego rodzaju mogą naruszać dobra osobiste dłużnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 153/15). Spór dotyczył … Czytaj dalej

Prawo wekslowe — tekst jednolity po 80 latach!

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Tego nie sposób przeoczyć na łamach Lege Artis: datowana na 28 kwietnia 1936 r. ustawa prawo wekslowe doczekała się tekstu jednolitego! Dokładnie dziś, prawie 80 lat po uchwaleniu i publikacji — pod poprzednią promulgacją widnieją podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego i premiera Marjana Zyndrama-Kościałkowskiego — w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia … Czytaj dalej