Czy uniewinnienie od zarzutów dyscyplinarnych oznacza, że wszczęcie postępowania naruszyło dobra osobiste pracownika?

Czy dyscyplinarne zawieszenie nauczyciela w obowiązkach pracowniczych — który następnie został uniewinniony od wszystkich zarzutów — oznacza, że pracodawca dopuścił się naruszenia jego dóbr osobistych? Czy w przypadku fiaska postępowania dyscyplinarnego pracownik może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia? wyrok Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r. (III PK 72/18) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z … Czytaj dalej

Jak liczyć 8-letni termin na uzyskanie habilitacji w przypadku adiunktów zatrudnionych przed 1 października 2013 r.?

A skoro jutro zaczyna się rok akademicki, a przez ostatnie dwa dni poszło troszkę tekstów odnoszących się do retroakcyjności prawa (w kontekście psów, nazistów oraz RSPnTS) — to dziś czas na kilka akapitów o tym czy już dziś dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy adiunktowi bez habilitacji, który nie uzyskał tytułu naukowego w ciągu 8 lat — … Czytaj dalej

Czy sąd może zasądzić wynagrodzenie za nadgodziny „na oko” jeśli nie ma wątpliwości, że pracownik ma rację — ale racji tej nie umie precyzyjnie udowodnić?

Ciężar dowodu roszczeń, to oczywista oczywistość, generalnie obciąża tego, kto występuje z jakimś roszczeniem. Cóż jednak zrobić jeśli sądowi pracy wychodzi, że pracownik co do zasady ma rację, ale nie potrafi udowodnić dokładnej kwoty swego roszczenia? Czy niemożność wykazania dokładnego czasu pracy w nadgodzinach uprawnia sąd do oszacowania kwoty należnego wynagrodzenia? Czy pracownik może podważać … Czytaj dalej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wynosić będzie 2,6 tys. złotych (a minimalna stawka godzinowa –17 złotych)

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie przepisy określające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku oraz minimalną stawkę godzinową (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1778). Żeby nie przedłużać … Czytaj dalej

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna ekonomiczna wypowiedzenia umowy o pracę

A skoro wczoraj było kilka akapitów o odpowiedzialności telewizji za naruszenie dóbr osobistych w reportażu, który raczej nie został wyemitowany, dziś czas na kilka akapitów o tym czy likwidacja stanowiska pracy może być wskazana jako przyczyna ekonomiczna wypowiedzenia umowy o pracę? Czy pracodawca ma prawo podejmować decyzje dotyczące organizacji jego biznesu, czy jednak sąd pracy … Czytaj dalej