Wieloletni brak urlopu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków wobec pracownika

brak urlopu ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków

Czy pracownik, który latami nie może skorzystać z urlopu, może rozwiązać umowę z pracodawcą w trybie „dyscyplinarnym” i domagać się odszkodowania? Czy w takim przypadku pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy jednak fakt, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika, wyklucza prawo do ekwiwalentu?  (nieprawomocny wyrok SR w Toruniu z 30 lipca 2020 … Dowiedz się więcej

Czy porozumienie rozwiązujące może zobowiązać pracownika do wykorzystania reszty urlopu?

Porozumienie zobowiązanie wykorzystania urlopu

Wielka Majówka za nami, troszkę urlopów wykorzystanych, czas powrócić na ziemię. Dziś zatem pytanie następujące: czy porozumienie rozwiązujące umowę o pracę może nakazywać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu — czy w takim przypadku pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy? No i czy można wykorzystać zaległy urlop w okresie, w którym pracownik zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy? wyrok … Dowiedz się więcej

Czy polecenie wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia jest wiążące?

Polecenie wykorzystania urlopu

W tradycyjnym poniedziałkowym kąciku prawa pracy dwa ciekawe zagadnienia: czy pracodawca, który najpierw zwolnił większość pracowników, aby po kilku miesiącach zwolnić „niedobitki”, musi tym niedobitkom zapłacić odprawę? słowem: z jakiego okresu bierze się pod uwagę limit 20 pracowników? A także: czy polecenie wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia (art. 167(1) kp) jest wiążące dla pracodawcy i pracownika? … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność kancelarii za niewykorzystany przez aplikanta urlop szkoleniowy

koronawirus zakaz wstępu lasu

Ten temat jest zawsze dobry: czy pracodawca zatrudniający aplikanta radcowskiego może odmówić udzielenia mu urlopu szkoleniowego na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego? I druga sprawa: czy w przypadku niewykorzystania przez aplikanta urlopu szkoleniowego może zostać mu wypłacony ekwiwalent urlopowy? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r., II PK 54/14). Sprawy miały się następująco: aplikant radcowski pozwał … Dowiedz się więcej