Bezwzględnie obowiązkowa „smycz lub kaganiec” to nadmierne ograniczenie praw właścicieli psów

podwyższenie kwot mandatów wykroczenia

Czy gmina może nakazać prowadzenie wszystkich psów na wszystkich terenach ogólnodostępnych na smyczy lub w kagańcu? Czy jednak obowiązek taki może stanowić nadmierne ograniczenie praw właścicieli psów, a przy okazji prowadzić do niehumanitarnego traktowania zwierzęcia? wyrok WSA w Krakowie z 6 listopada 2019 r. (II SA/Kr 864/19) Naruszenie zasady proporcjonalności w ograniczaniu praw jednostki, także … Czytaj dalej

Nawet kilka lat po śmierci czasowo odebranego psa należy rozstrzygnąć o zasadności interwencji

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Sobotni poranek to tradycyjnie czas na około-psi tekst na łamach „Czasopisma” — dziś zatem kilka akapitów o tym jakie skutki ma związanie organu orzeczeniem sądu administracyjnego w przypadku decyzji odnoszącej się do czasowego odebrania zwierzęcia, nad którym znęcał się jego właściciel — czyli czy urząd może zignorować orzeczenie sądu administracyjnego, czy jednak musi się do niego … Czytaj dalej

Czy sprzedający chore zwierzę może odpowiadać z tytułu rękojmi za wady rzeczy?

Zakaz jazdy wierzchem obok innego jeźdźcy

Zwierzę nie jest rzeczą — czy zatem sprzedaż chorego zwierzęcia jest wyłączona spod przepisów o rękojmi za wady? Czy jednak sprzedający nieuleczalnie chorego konia musi liczyć się z tym, że kupujący będzie mógł skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy?   wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach z 27 listopada 2017 r. (sygn. akt I C … Czytaj dalej