Sukcesja generalna może obejmować zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dziś pytanie, dziś odpowiedź: czy sukcesja uniwersalna — wstąpienie spółki w prawa i obowiązki innej spółki — może obejmować postanowienia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2017 r. (III PK 143/16) Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy może przejść na podmiot przejmujący pracodawcę na podstawie przepisów przewidujących … Czytaj dalej

Czy nowy pracodawca (art. 23(1) kp) wchodzi w prawa i obowiązki z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Warto uczyć się na błędach, najlepiej cudzych. Dziś zatem krótkie pytanie: czy przejęcie pracownika w trybie art. 23(1) kp obejmuje także konsekwencje umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. (I PK 275/16) Art. 23( 1) par. 1 kp nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji … Czytaj dalej

Pozorny outsourcing pracowniczy

Hasło „pozorny outsourcing pracowniczy” budzi postrach licznych przedsiębiorców planujących zmniejszenie obciążeń pracowniczych — na przykład poprzez przekazanie zatrudnionych innemu przedsiębiorcy wraz z zawarciem przez nowego pracodawcę umowy o świadczenie usług tożsamych z przedmiotem działalności przekazującego. W ocenie sądów takie rozwiązania budzą istotne wątpliwości (por. „Outsourcing pracowniczy a fikcyjne przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) kp”) … Czytaj dalej

Czy pracodawca przejmujący *całość* zakładu pracy odpowiada za zobowiązania pracownicze sprzed przejęcia?

spóźniona odpowiedź informacja publiczna

Tradycyjny poniedziałek z prawem pracy otwieramy jednym pytaniem wprost i jednym nie-wprost: czy odpowiedzialność pracodawcy przejmującego cały zakład pracy za zobowiązania pracownicze powstałe przed przejęciem pracowników w trybie art. 23(1) kp reguluje ten przepis? Czy rzeczywiście nie za często dopisujemy sobie — siłą sugestii — treść przepisu, którego w istocie brzmi nieco inaczej — widząc … Czytaj dalej

Przejście nauczyciela do szkoły przejmującej zadania likwidowanej jednostki

Ten wyrok może być przydatny w kontekście likwidacji gimnazjów i wiążących się z tym zmian w zatrudnieniu nauczycieli. Pytanie na dziś: czy likwidacja szkoły jest podstawą do przejścia nauczyciela do innej szkoły, która przejmuje jej zadania (w trybie art. 23(1) kp) — czy też śmiało można rozwiązać umowę o pracę? (wyrok SN z 10 stycznia 2017 … Czytaj dalej