Zmiana regulaminu wynagradzania na gorsze wymaga indywidualnych wypowiedzeń zmieniających

Od stycznia 2017 r. zmieniły się progi, po przekroczeniu których pracodawcy muszą wprowadzić regulamin wynagradzania — dotąd dokument taki był obowiązkowy w firmach zatrudniających od 20 pracowników, obecnie art. 77(2) kp dotyczy pracodawców, którzy mają na etatach co najmniej 50 osób. To dobrze; gorzej, że zdarzało mi się widywać opinie, w myśl których pracodawca zwolniony z obowiązku … Czytaj dalej

Czy ex-prezydent RP jest pracodawcą — czy też pracowników zatrudnia biuro byłego prezydenta?

Czysto dygresyjnie, acz licząc na ciekawą dyskusję: do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie prawne dotyczące statusu byłego prezydenta RP jako pracodawcy (art. 3 kp) wobec pracowników zatrudnionych w biurze — a może właśnie biura byłego prezydenta? (por. Kto to jest pracodawca i czy to pracodawca musi być przełożonym pracownika?) Sprawa ma sygnaturę III PZP 11/16, a w … Czytaj dalej

Dyskryminacja pracownika a zmiana pracodawcy w trybie art. 23(1) kp

Kto powiedział, że o prawie pracy można pisać tylko w poniedziałki? Ja tego nie powiedziałem, zatem już dziś na tapetę bierzemy kolejne ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego — czyli na ile przekazanie pracownika w trybie art. 23(1) kp oraz wiążące się z tym relatywne obniżenie wynagrodzenia może oznaczać zastosowanie kryterium dyskryminacyjnego? wyrok Sądu Najwyższego z 4 … Czytaj dalej

Outsourcing pracowniczy a fikcyjne przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) kp

wirtualne biuro adres siedziby

Poniedziałkowy poranek to tradycyjnie dobry moment na pogdybanie o sprawach związanych z tematyką prawa pracy. Dziś pochylimy się nad następującym zagadnieniem: jak mają się do siebie outsourcing pracowniczy i przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) kp — czy do przyjęcia, że doszło do przekazania pracownika wystarczy, że pensję będzie mu płacił nowy pracodawca? Asumpt do takich … Czytaj dalej

Przejęcie zakładu pracy a zakaz konkurencji

Sąd Najwyższy w uchwale z 6 maja 2015 r. (III PZP 2/15) zajął się tematem, który budził dotąd sporo kontrowersji i wątpliwości w praktyce i doktrynie: jak mają się do siebie przejęcie zakładu pracy a zakaz konkurencji — czyli czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) par. 1 kp) zawarta z poprzednim … Czytaj dalej